Sijoittajan verotus

Veronmaksaja, tarkista tästä ensi vuoden veroprosenttisi

Veronmaksajain Keskusliitto laski palkansaajien tuloveroprosentit eri tulotasoilla.

Palkansaajan tuloveroaste eli työtulojen veroprosentti kuvaa maksettavien tuloverojen osuutta palkasta. Marginaaliveroprosentti kuvaa lisätulosta menevää veron osuutta eri palkkatasoilla.

Veronmaksajain esimerkkilaskelmat sisältävät valtion tuloveron, keskimääräisen kunnallisveron ja kirkollisveron, yleisradioveron, alle 53-vuotiaan työeläkevakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun, sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun sekä automaattisesti verottajan viran puolesta tekemät vähennykset.

Vähennyksiin kuuluvat kunnallisverotuksen perusvähennys ja ansiotulovähennys, tulonhankkimisvähennys sekä työtulovähennys.

Vuositulo saadaan kertomalla kuukausipalkka 12,5:lla (sisältää lomarahat).

veroprosentti-verotus-tulovero-122015

Tämä taulukko kertoo palkansaajan tuloveroprosentin ja marginaaliveroprosentin vuonna 2016.

Kuvaaja ja taulukko havainnollistavat kuinka korkeaksi marginaalivero voi Suomessa nousta. Korkeimmillaan marginaalivero nousee jopa yli 60 prosentin. Korkeimmilla tulotasoilla palkansaajat maksavat lähes puolet työtuloistaan tuloveroa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös