Sijoitusstrategiat

BlackRock: Älybeeta muuttaa käsitykset sijoitussalkuista

Älybeeta-strategiat muuttavat varainhoitoalaa ja sijoittajien suhtautumista salkkuihinsa.

Älybeeta-strategiat pyrkivät hyödyntämään tuottoon vaikuttavia tekijöitä eli faktoreita läpinäkyvällä, sääntöihin perustuvalla ja kustannustehokkaalla tavalla. Älybeeta-ETP:ihin on sijoitettuna 230 miljardia dollaria, eli joka kahdestoista ETP-tuotteisiin sijoitettu dollari on älybeeta-tuotteissa.

Sijoitukset yhteen älybeeta-kategorian tärkeimmistä tuotteista – minimivolatiliteetin strategiaan – ovat kasvaneet 121 % viimeisen kolmen vuoden aikana.

BlackRock Smart Beta -opas sisältää kuusi neuvoa älybeeta-strategioiden arviointiin:

  1. Selvitä tuotteen sijoitustavoite.
  2. Varmista, että sijoituskohteen taloudelliset perustelut ovat kunnossa.
  3. Arvioi strategian mahdollista menestystä eri markkinatilanteissa.
  4. Ymmärrä, miten strategian mukaiset tuotteet rakennetaan.
  5. Pohdi tuotteen yhteensopivuutta muiden salkun tuotteiden kanssa.
  6. Vertaile tuotteen kustannuksia kilpaileviin tuotteisiin.

Andrew Ang, BlackRockin Head of Factor Investing Strategies, kommentoi:

“Keskustelimme sijoittajien kanssa kolmella eri mantereella ymmärtääksemme heidän asenteitaan älybeetaa kohtaan. Sijoittajat toivoivat lisää selkeyttä siihen, mitä nämä strategiat ovat, mitä ne eivät ole and mikä on niiden rooli sijoitussalkussa.

Älybeeta-strategioita voi käyttää monien erilaisten sijoitustavoitteiden saavuttamiseen. Opas sisältää käytännön esimerkkejä siitä, miten älybeeta-strategioita voi käyttää yksinkertaisen tavoitteeseen keskittyvän sijoitussalkun rakentamiseen tai oman sijoitusnäkemyksen toteuttamiseen.

Perinteisesti vain suuret instituutiosijoittajat ovat pystyneet tunnistamaan ja hyödyntämään tuottoon vaikuttavia faktoreita kehittyneiden sijoitusmallien avulla. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet. Älybeeta tekee tästä sijoitustyylistä edullisen ja helposti käytettävän.”

Koko raportin voit lukea täällä:
http://www.ishares.com/fi/institutionaalisille/fi/ratkaisut/smart-beta

Kommentoi
Ylös
>