Markkinakommentit

Nordea laski riskiyrityslainojen sijoitussuositusta

Pankin mukaan sijoittajan on nyt hyvä pienentää riskiyrityslainojen osuutta salkussaan.

Riskiyrityslainojen eli high yield -lainojen osalta mennyt vuosi oli vaikea. Nordean mukaan kansainvälisten riskiyrityslainojen tuotto jäi viime vuoden osalta lievästi pakkaselle, kun tuotoksi mitattiin -2,5 prosenttia.

”Heikon kehityksen taustalla oli merkittävimpänä tekijänä öljyn ja metallien hintojen lasku, mikä on nostanut hyödykesektorin yhtiöiden korkoja”, pankki toteaa markkinakommenteissaan.

Nordean mukaan yrityslainamarkkinoilla alkaa olla selviä merkkejä siitä, että Yhdysvalloissa riskiyrityslainojen sykli alkaa hiljalleen kääntyä ehtoopuolelle. Ensimmäinen merkki tästä on yritysten velkaantuneisuuden nousu. ”Matalien korkojen aikana sijoittajat ovat etsineet parempia korkotuottoja yrityslainoista, minkä seurauksena korot ovat painuneet alas. Yritykset ovat käyttäneet edullista rahoitusta hyväkseen, mikä on johtanut velkojen kasvuun.”

Pankin mukaan heikentyneen luottokelpoisuuden ja leventyneiden luottoriskimarginaalien seurauksena sijoittajien ja pankkien halukkuus myöntää uusia luottoja korkeamman luottoriskin yrityksille on alkanut vähentyä.

”Tämän vuoksi yritysten maksuhäiriöiden odotetaan tämän vuoden aikana nousevan reiluun neljään prosenttiin, mikä on pidemmän aikavälin keskiarvo maksuhäiriöille. Maksuhäiriöiden määrän kasvussa suurta roolia näyttelevät luonnollisesti yhdysvaltalaiset hyödykesektorin yhtiöt, joiden kannattavuus on heikentynyt hyödykkeiden hintojen pudottua”, Nordea arvioi.

Pankin mukaan finanssikriisin jälkeen riskiyrityslainat ovat olleet yksi parhaiten tuottaneista sijoituskohteista, mutta nyt sijoittajan on hyvä pienentää riskiyrityslainojen osuutta salkussaan.

”Kansainvälisten riskiyrityslainojen korko on tällä hetkellä 8,5 %, mikä on suhteellisen korkea taso, kun sitä verrataan yleiseen korkotasoon. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittajat hinnoittelevat jo monia vaikeuksia riskiyrityslainojen tulevalle taipaleelle”, Nordea toteaa.

Sijoittajan on kuitenkin syytä varautua haasteiden jatkumiseen. Nordean mukaan hyödykkeiden hintojen pysyminen matalana tai lainamarkkinoiden heikkenevä likviditeetti voivat heiluttaa lainojen arvostuksia myös tänä vuonna.

Nordea laski riskiyrityslainojen sijoitussuosituksen pienestä ylipainosta peruspainoon.

Kommentoi
Ylös
>