Rahastotietoa

Rahastosijoittan vuosi oli tuottoisa – yksi markkina ylivoimainen

Osakerahastoista ylivoimaisesti parhaaseen vuosituottoon ylsi Japaniin sijoittava osakerahastoluokka 23,6 prosentin tuotolla, kertoo Finanssialan Keskusliitto.

Myös Pohjoismaihin ja Suomeen sijoittavat rahastoluokat pärjäsivät hyvin 19,1 prosentin ja 17,8 prosentin vuosituotoilla.

FK:n mukaan Japaniin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 1,15). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

”Rahastosijoittajan vuosi 2015 jatkui tuottoisana. Samaan aikaan sijoittamisen riskit ovat olleet nousussa. Yhdysvallat aloitti loppuvuodesta varovaisen koronnoston. Kiinan ja kehittyvien maiden talouskasvun näkymät heikentyivät ja raaka-aineiden hinnat laskivat. Sijoitusvuotta leimasi lisääntynyt heilunta osakemarkkinoilla sekä korkosijoitusten tuottotason heikentyminen. Tästä huolimatta vuosi pysyi yleisesti ottaen positiivisena ja maailman talouden kasvu tuki rahastosijoituksia,” arvioi Finanssialan Keskusliiton analyytikko Valtteri Vuorio.

Kuva: Finanssialan Keskusliitto

Kuva: Finanssialan Keskusliitto

FK:n mukaan viime vuonna pitkän koron rahastoista parhaiten menestyi euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka 2,5 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Myös Sharpen mittarilla parhaiten menestyivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat, joiden keskimääräinen Sharpen luku vuoden aikajänteellä oli 0,89.

Korkorahastojen tuotot jäivät kuitenkin kauas taakse parhaiden osakerahastojen tuotoista.

Kommentoi
Ylös
>