Sijoitusideat

Sijoituspalvelutalon salkussa nämä osakemarkkinat ylipainossa

Geneve-Sveitsi-012016

Sijoituspalvelutalo Frontin yhdistelmäsalkuissa osakkeet ovat tällä hetkellä alipainossa. Ylipainossakin olevia markkinoita kuitenkin löytyy.

Osakkeiden alipainotusta puoltaa Frontin mukaan usea seikka. Kuukausikatsauksessaan sijoituspalvelutalo mainitsee seuraavat seikat:

  • Osakkeiden arvostus on Frontin varsin korkea suhteessa tulosodotuksiin erityisesti kehittyneissä maissa ja osassa kehittyvistä maista. ”Korkea arvostus on perusteltua, jos kasvunäkymät olisivat vahvat ja yrityksillä olisi edelleen paljon mahdollisuuksia kustannusten karsintaan.”
  • Maailmantalouden kasvunäkymät ovat heikentyneet keskipitkällä, 3 – 4 vuoden aikavälillä. Tämä johtuu siitä että raaka-aineita tuottavista maista ei tule uusia maailmantalouden vetureita vielä pitkään aikaan.
  • Teollisuusmaissa ja varsinkin Yhdysvalloissa yksityisen säästämisen lasku on vielä ruokkinut talouskasvua ja osakemarkkinoita, mutta myös tältä osin raja on Frontin mukaan tulossa vastaan tänä ja ensi vuonna.

Ainoa tekijä joka vielä tukee osakkeita, on matalana edelleen pysyvä korkotaso ja sijoittajien edelleen suuri riskinottohalu osakesijoituksissa, varainhoitotalo toteaa.

Kehittyvien maiden osalta Frontin alipaino koskee nimenomaan raaka-aineita tuottavia maita.

Kehittyvien maiden osakkeiden salkussa Front ylipainottaa edelleen lähtökohtaisesti vahvan maksutaseen maita, jotka ovat sitoutuneet taloutta ja yritystoimintaa tukeviin uudistuksiin. Näitä ovat esimerkiksi Itä- ja Kaakkois-Aasian kehittyvät taloudet.

Latinalainen Amerikka ja varsinkin Etelä-Afrikka ovat sijoituspalvelutalon salkussa huomattavassa alipainossa.

Kehittyneiden maiden osakesijoituksissa Sveitsi, Iso-Britannia sekä Japani ja Yhdysvallat ovat Frontilla lievässä ylipainossa. Pohjoismaista ylipaino on ainoastaan Tanskassa ja sekin johtuu maan pörssin toimialarakenteesta.

Saksa ja euroalueen maat ovat tuntuvassa alipainossa. Syynä tähän ovat autoteollisuuden skandaalit, eurojärjestelmän ongelmat ja EU:n poliittiset ongelmat.

”Lisäksi arvioimme terrorismin riskin erityisen suureksi EU-maissa. Toimialavalinnoissa painotetaan yrityksiä, joiden liiketoiminta on korostetun globaalia: terveydenhoito, teknologia sekä teollisuustuotteet ja -palvelut.”

Kommentoi
Ylös
>