Osakeanalyysit

Tämä kiinteistöyhtiö on analyysitalo Inderesin mieleen

Kiinteistöyhtiö Citycon on monessa mielessä houkutteleva sijoitus, arvioi Inderes.

Cityconin osakekurssi on laskenut voimakkaasti alkuvuodesta kesällä toteutetun Sektor-yrityskaupan, 600 miljoonan euro osakeannin ja Euroopan kiinteistösektorin arvostustason laskun myötä, Inderes toteaa Nordnetin aamukatsauksessa.

Kiinteistöyhtiön markkina-arvon sulaminen on Inderesin mielestä perusteetonta.

”Näkemyksemme mukaan Cityconin kurssilaskussa on nähtävissä ylireagoinnin merkkejä ja arvostustaso suhteessa Eurooppalaisiin verrokkeihin on revennyt liian suureksi”, analyysitalo toteaa.

Inderesin mukaan tällä hetkellä Cityconin osake hinnoitellaan 16 prosenttia alle osakekohtaisen nettovarallisuuden, kun Euroopan listatut kiinteistöyhtiöt hinnoitellaan keskimäärin viisi prosenttia yli niiden nettovarallisuuden.

Lisäksi Sektor-kaupan myötä Citycon on noussut uuteen kokoluokkaan ja yhtiön kiinteistöportfolion maantieteellinen hajautus sekä laatu ovat parantuneet selvästi.

”Yli 20 % alennus suhteessa verrokkiryhmään ei siten mielestämme ole perusteltua ja yhtiö tulisi hinnoitella lähelle eurooppalaista verrokkiryhmää. Lisäksi uskomme, että nykyisessä epävarmassa markkinatilanteessa raha tulee virtaamaan aiempaa voimakkaammin eurooppalaisiin kiinteistöihin ja näemme koko sektorin arvostustasossa nousupaineita lyhyellä aikavälillä.”

Indersin mukaan Cityconin operatiivisesta tuloksesta lasketut P/E-luvut ovat lähivuosille maltilliset noin 11-12x. Osakkeen odotettu osinkotuotto on suhteellisen vahva, lähes seitsemän prosenttia.

”Mielestämme Cityconin arvostustason nousuvara, suhteellisen vahva tuotto sekä kiinteistöportfolion maltillinen riskiprofiili tekevät osakkeesta hyvin houkuttelevan”, Inderes toteaa.

Citycon on yksi Inderesin TOP3-suosikkiosakkeista. Muut osakkeet ovat Oriola-KD ja Taaleritehdas.

Inderesin tavoitehinta Cityconille on 2,60 euroa ja suositus on ”Lisää”.

Citycon-osakekurssi-012016

Kommentoi
Ylös
>