Valuuttakurssit

Valuuttamyllerrys jatkuu vuonna 2016

Viime vuonna nähtiin valuuttakursseissa poikkeuksellisen kovia muutoksia. Valuuttakurssien heiluntaa tullaan näkemään tänäkin vuonna, arvioi Nordea.

Nordean mukaan valuuttamarkkinat ovat olleet isossa myllerryksessä viimeiset puolitoista vuotta.

”Etenkin kehittyvien maiden valuutat ovat heiluneet. Keskeisinä tekijöinä olivat raakaöljyn hinnanlasku, kehittyvien talouksien vaikeudet, Kiina-epävarmuus sekä Fedin rahapolitiikan kiristäminen”, pankki toteaa aamukatsauksessaan.

Nordean mukaan samat teemat hallitsevat myös vuonna 2016, joten rauhallisia aikoja on turha odottaa.

Öljyn hinta vaikuttaa valuuttamarkkinoihin

Yksi valuuttamarkkinoita ravisteleva tekijä on öljy. Nordean mukaan raakaöljyn hintapaine vaikuttaa valuuttamarkkinoihin usealla eri tavalla. ”Suorin seuraus on, että öljyvetoiset valuutat kuten Norjan kruunu ja Venäjän rupla pysyvät tulevina kuukausina haavoittuvaisina.”

Lisäksi öljyllä on pankin mukaan merkittävä vaikutus keskuspankkinäkymiin. energianhintojen negatiivinen vaikutus kuluttajahintoihin ei välttämättä poistu yhtä nopeasti kuin aiemmin on ennakoitu, Nordea arvioi.

Tästä seuraa että inflaatio-odotukset pysyvät vaimeina – ja kun inflaatiopaineita ei ole, pysyy keskuspankkien rahapolitiikka edelleen hyvin keveänä.

Keskuspankkien historiallisen keveä rahapolitiikka vaikuttaa puolestaan sekin valuuttakursseihin. Valuuttakurssien nousun jarruttamisesta on tullut selkeästi yksi keskuspankkien tavoitteista.

Keskuspankkien ”ketjureaktiot”

”Useat keskuspankit – kuten euroalueella EKP – pysyvät kaukana inflaatiotavoitteistaan, joten ne haluavat rahapolitiikan avulla välttää valuutan vahvistumista”, Nordea toteaa. ”Valuutan vahvistuminen laskee tuontihintoja ja painaa jo ennestään liian matalla olevaa inflaatiota.”

Nordean mukaan erityisesti Ruotsin Riksbank ja Englannin keskuspankki joutuvat rahapolitiikassaan ottamaan huomioon valuuttakurssivaikutukset, koska ulkomaankauppa on niiden taloudessa keskeisessä asemassa.

Valuuttapeli on kuitenkin nollasummapeliä – kaikki eivät voi saada heikkoa valuuttaa.

Tästä johtuen keskuspankkien ketjureaktiot ovat hyvin todennäköisiä, Nordea ennustaa. ”Jos EKP oleellisesti keventää rahapolitiikkaa, valuuttakurssivaikutusten vuoksi Euroopan ”pienet” keskuspankit joutuvat todennäköisesti seuraamaan perässä. Merkittävä kevennyspaketti pakottaisi Riksbankin palaamaan aggressiiviseen rahapolitiikkaan, samoin Sveitsin keskuspankin paine koronlaskuun kasvaisi. Englannin keskuspankin koronnostosuunnitelmat vaikeutuisivat.”

”Keskuspankkien ketjureaktiot lisäävät valuuttamarkkinoiden heiluntaa, kun rahapolitiikkaodotukset liikkuvat voimakkaasti.”

Kommentoi
Ylös
>