Markkinakommentit

Evli: ”Osakealueista Eurooppa on houkuttelevin vaihtoehto”

Osakkeet ovat edelleen halpoja suhteessa muihin omaisuusluokkiin.

Evlin mukaan osakkeiden arvostustasot eivät vielä ole karanneet liian korkealle.

”Globaalit osakkeet ovat eri arvostusmittareilla lähellä pitkäaikaisia keskiarvoja. Alueita ja maita verrattaessa Yhdysvallat on kallis Eurooppaan, Japanin ja kehittyvien maihin verrattuna”, toteaa Peter Lindahl, Evlin varainhoidon allokaatiotiimin puheenjohtaja Evli Areenassa.

Lindahlin mukaan suhteessa muihin omaisuusluokkiin osakkeet ovat riskipreemiotasoja tutkittaessa edelleen jopa halpoja.

Osakealueista Eurooppa on tällä hetkellä houkuttelevin vaihtoehto.

”Eurooppalaisten osakkeiden keskimääräinen osinko on 3,6 prosenttia, joka on historiallisen korkea riskipreemio euroalueen valtionlainan korkoon (0,7 %) tai laadukkaisiin yrityslainoihin (1,4 %) nähden”, Lindahl toteaa.

Euroopassa on Lindahlin mukaan nyt hyvä talousvire, mikä tukee yritysten tulosnäkymiä.

Muista markkinoista Lindahl toteaa näin:

”Myös Japanin tuloskasvuodotukset ovat hyvät, kun taas Yhdysvaltojen ja kehittyvien markkinoiden tulosnäkymät ovat heikommat. Kehittyvät markkinat on kuitenkin hinnoiteltu erittäin alas, joten sieltä voimme saada jopa positiivisen yllätyksen, jos tilanne yhtään helpottuu.”

 

Kommentoi
Ylös
>