Markkinakommentit

BlackRock: ”Helpon rahan” aikakausi päättymässä

raha-dollari-euro-022016
BlackRock Investment Instituten vuoden 2016 katsauksen mukaan suhdanteet vaikuttavat suuresti riskipitoisiin omaisuusluokkiin tänä vuonna, kun globaali ”helpon rahan” kausi on päättymässä.

”Cycles Out of Sync” -katsaus esittelee BlackRockin globaalit talous- ja markkinanäkemykset vuodelle 2016 sekä arvion niiden vaikutuksista sijoitustuottoihin ja -päätöksiin. Kaiken kaikkiaan BlackRock neuvoo sijoittajia kiinnittämään huomiota entistä enemmän liiketoiminta-, luotto- ja arvostussykleihin, koska rahapolitiikan syklien vaikutus heikkenee.

Talouskasvua tarvitaan tuottojen aikaansaamiseksi, sillä arvostukset eivät enää ole halpoja ja yritysten voittomarginaalit ovat paineen alla monilla markkinoilla. BlackRock odottaa vähäistä tai olematonta arvonnousua korkopuolella ja vain vähäisiä voittoja useimmilta osakemarkkinoilta vuonna 2016.

Tarkka navigointi on tarpeen, koska tärkeimmät syklit näyttävät olevan epätahdissa. Etenkin arvostustasot tuntuvat olevan liiketoimintasyklin edellä monilla markkinoilla, varsinkin Yhdysvalloissa.

Alla kooste BlackRock Investment Institute (BII):n sijoitussuosituksista vuodelle 2016:

• BII pitää osakkeista ja erityisesti eurooppalaisista ja japanilaisista osakkeista enemmän kuin joukkolainoista. Monet yhdysvaltalaiset osakkeet näyttävät olevan jo oikein hinnoiteltuja. Kaiken kaikkiaan BII odottaa matalampia tuottoja kuin vuosina heti talouskriisin jälkeen.

• BII näkee vain vähän tai ei ollenkaan hinnannousua korkotuotteissa. Valikoidut high yield -lainat, investointiluokan lainat sekä kehittyvien markkinoiden kovan valuutan lainat näyttävät houkuttelevilta verrattuna valtionlainoihin.

• BII suosii aineellisia hyödykkeitä ja markkinaneutraaleja strategioita vaihtoehtosijoituksissa. Esimerkkejä tästä ovat Yhdysvaltain kaupalliset kiinteistöt tärkeimmissä kaupungeissa, energiaan tai kuljetukseen liittyvät infrastruktuuriprojektit sekä osakkeiden ja lainojen lyhyeksi ja pitkäksi myyminen.
Katsauksen teemoja ovat:

• Innottomat osakemarkkinat. Vuonna 2015 nousevat P/E-luvut ja osingot peittivät pitkälti tuottojen pysymisen ennallaan tai laskemisen. Suuri kysymys ensi vuodelle on, pystyvätkö osakemarkkinat toimimaan omillaan talouspolitiikan hiukan tiukentuessa globaalisti. Yhdysvaltain dollarin liikkeet sekä öljyn hintamuutokset ovat kriittisiä tekijöitä ensi vuonna.

• Seuraa volatiliteettia ja äkkimuutoksia. Volatiliteetti on laskenut kesän huippulukemista ja on nyt 20 vuoden mediaanitasolla suurimmassa osassa omaisuusluokkia. Volatiliteetti saattaa kuitenkin jälleen nousta tänä vuonna. Sijoittajien tulee myös varoa äkillisiä suuntamuutoksia. Kasvavat alueelliset konfliktit ja geopoliittiset riskit voivat myös vaikuttaa markkinoihin.

• Euroopassa säästöpolitiikka helpottaa. Euroalueen taloussykli on elpymisvaiheen alkupäässä, mutta inflaatio pysyy itsepintaisesti matalalla ja viennin nousua uhkaa kehittyvien markkinoiden talouksien hidastuminen. BII uskoo talousreformien joutuvan taka-alalle rajavalvonnan ja turvallisuuskysymysten takia vuonna 2016. BII uskoo Euroopan maiden hallitusten löysentävän säästöohjelmiaan hiukan, mikä edistää kasvua.

Euroopassa osakkeiden arvostustasot näyttävät houkuttelevilta. Heikon euron, matalan palkkakasvun ja kasvavan kotimaisen lainanannon pitäisi tukea eurooppalaisten yritysten tuottoja vuonna 2016. BII kuitenkin huomauttaa, että eurooppalaisten osakkeiden ylipainottaminen on jo yleistä.

• Yhdysvalloissa kasvun varaa. Moni luottaa Yhdysvaltain talouskasvuun vuonna 2016, kun useissa muissa maissa talouskasvu hidastuu tai pysyy ennallaan. Vaikka kasvuodotuksia on hiljalleen korjattu alaspäin, BII uskoo Yhdysvalloissa vielä olevan kasvun varaa. Yhdysvaltain talous on suhteellisen hyvässä kunnossa, joten keskuspankki Fed näyttää vihdoin olevan valmis päättämään nollakorkojen aikakauden.

• Japani: huomio osakkeenomistajien oikeuksiin. BII uskoo Japanin keskuspankin lisäävän elvytystoimia ja hallituksen kasvattavan menojaan maan talouden lähentyessä jälleen deflaatiota, mikä tukisi yrityksiä. Japanissa osakkeenomistajien oikeuksiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Oman pääoman tuotto on kasvanut tasaisesti vuodesta 2008 eteenpäin, ja japanilaiset osakkeet ovat halpoja. Lähiajan riski on Kiinan talouden hidastuminen. Japanin talous on kuitenkin vahvasti kotimaapainotteinen, sillä vain 5 prosenttia maan tuotoista tulee Kiinasta, maan toiseksi suurimmasta kauppakumppanista.

• Kiinassa edessä pehmeä lasku, kehittyvillä markkinoilla mahdollinen syklinen muutos. BII uskoo, ettei Kiina pääse sen 6,5 prosentin kasvutavoitteeseen. Tämä ei kuitenkaan ole maailmanloppu – jopa 5 prosentin reaalinen BKT:n kasvu olisi terveellä tasolla tälle 20 biljoonan dollarin taloudelle. Kiinassa on myös käynnissä useita talousuudistuksia BKT:n tukemiseksi.

Kiinan talouden muutokset vaikuttavat eniten kehittyviin markkinoihin. Kiinan kysynnästä riippuvaiset kehittyvät markkinat ja Australian kaltaiset hyödykkeiden viejät ovat nyt kahden ongelman edessä: Kiinan kasvu on hidastunut odotettua enemmän ja nopeammin ja lisäksi kysyntämalli muuttuu nopeasti luonnonvaroista kohti kuluttajatuotteita, palveluita ja maitotuotteita.

Koko BlackRock Investment Institute 2016 Investment Outlook -raportti löytyy täältä:
http://www.blackrock.com/corporate/en-us/literature/whitepaper/bii-2016-outlook-international-version.pdf

Kommentoi
Ylös
>