Sijoittajan verotus

Luovutustappioiden hyödyntäminen verotuksessa laajeni tämän vuoden alusta

Sijoittaja voi nyt hyödyntää omaisuuden luovutustappioita verotuksessa laajemmin kuin aiemmin, muistuttaa Veronmaksajain Keskusliiton Taloustaito-lehti.

Sijoittaja on voinut tähän asti vähentää luovutustappiot verotuksessa vain luovutusvoitoista.

Vuoden 2016 alusta tilanne on kuitenkin toinen. Luovutustappioita saa nyt nimittäin vähentää muistakin veronalaisista pääomatuloista.

Luovutusvoittojen lisäksi sijoittaja voi siis vähentää luovutustappioita esimerkiksi vuokratuloista, puunmyyntituloista ja sijoitusrahastojen tuotto-osuuksista sekä pörssiyhtiöiden osingoista eli tuloista, joista menee pääomatulovero.

Taloustaito muistuttaa, että myös listaamattomien yhtiöiden osingoista voi vähentää, mutta vain pääomatulona verotettavasta osuudesta.

”Eläkesäästäjän PS-tililtä nostetut varat ovat pääomatuloa, josta luovutustappioita voi vähentää. Sama koskee pääomatulona verotettavien yksityisten eläkevakuutusten nostoja. Jos eläkevakuutuksen nostot ovat ansiotulona verotettavia, niistä ei voi vähentää luovutustappioita”, Veronmaksajain Keskusliiton lakimies Juha-Pekka Huovinen.

Luovutustappioita ei kuitenkaan saa vähentää lähdeverotettavista korkotuloista, jollaisia ovat esimerkiksi pankkitalletusten korot.

Viime vuosina syntyneitä tappioita uudet säädökset eivät myöskään koske.

Vuonna 2015 tai sitä ennen syntyneitä luovutustappioita voi sijoittaja jatkossakin vähentää ainoastaan luovutusvoitoista. Vasta vuonna 2016 syntyneitä tappioita sijoittaja voi vähentää sekä luovutusvoitoista että muista pääomatuloista.

”Luovutustappiot kuitenkin pysyvät vähentämiskelpoisina yhtä kauan kuin ennenkin eli tappion syntyvuoden ja viisi seuraavaa vuotta”, Huovinen muistuttaa.

Lue lisää aiheesta Taloustaito-sivuilta.

Kommentoi
Ylös
>