Sijoittajan verotus

Näin ulkomailta saadut osingot hyvitetään

Jos Suomessa asuvalla henkilöllä on tuloja myös ulkomailta, ottaa verottaja Suomessa huomioon ulkomaille maksetun veron.

Jos Suomessa asuvalla henkilöllä on tuloja myös ulkomailta, ottaa verottaja Suomessa huomioon ulkomaille maksetun veron.

Esimerkiksi jos suomalainen sijoittaja on saanut osinkoja ruotsalaisissa osakkeissa, on Suomen ja Ruotsin välisen verosopimuksen mukaan tulon lähdevaltiolla Ruotsilla oikeus periä Suomeen maksetusta osingosta enintään 15 prosentin suuruinen vero.

Suomi puolestaan verottaa täällä asuvan henkilön ulkomaisen osingon normaalisti Suomen verolakien mukaisesti, mutta ottaa huomioon Ruotsiin maksetun veron. Tämän hyvityksen avulla estetään osinkojen kaksinkertainen verotus.

Sijoittajan tulee muistaa, että mikäli Verohallinnolla ei ole tietoa ulkomailla pidätetyn veron määrästä, tulee sijoittajan itse ilmoittaa se veroilmoituksellaan ja vaatia sen ottamista huomioon verotuksessaan.

Kaikissa tilanteissa osingoista ulkomaille maksettua veroa ei voida kuitenkaan hyvittää Suomessa.

Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun ulkomaista osinkotuloa saavalla henkilöllä on Suomessa pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä. Tässä tilanteessa on mahdollista, että ulkomaille maksettua veroa ei voida vähentää Suomen verotuksessa, koska vähennysten vuoksi osingosta ei makseta veroa Suomeen.

Pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä ovat esimerkiksi asuntolainan korot. Myös vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut vähennetään pääomatuloista.

Mikäli Verohallinnolla ei ole tietoa ulkomailla pidätetyn veron määrästä, tulee henkilön itse ilmoittaa se veroilmoituksellaan ja vaatia sen ottamista huomioon verotuksessaan.

Lue lisää ulkomaisten osinkojen huomioimisesta Taloustaidon artikkelista.

Kommentoi
Ylös
>