Markkinakommentit

Näissä sijoituskohteissa mahdollisuus ylituottoihin

Osakemarkkinoilla on nähtävissä käänne, arvioi Taalerin sijoitustoimintojen johtaja.

Osakemarkkinoilla on nähtävissä käänne, arvioi Taalerin sijoitustoimintojen johtaja.

Riskinottohalukkuus on vähitellen palannut markkinoille tammikuun kurssilaskun jälkeen. Sekä osakemarkkinat, perusmetallit että öljyn hinta on ollut nousussa.

Taalerin sijoitustoimintojen johtajan, Samu Langin mukaan perusteollisuus, Brasilia ja arvoyhtiöt laajemmin sekä kehittyvien markkinoiden osakkeet tuottivat muita markkina-alueita paremmin.

Raaka-aineiden hintojen laskua ovat Langin mukaan ruokkineet kehittyvien markkinoiden ongelmat, Kiinan kasvun hidastuminen ja perusteollisuuden taantuma.

Kurssinousujen lisäksi myös talousdata on hieman parantunut. ”Yhdysvalloista saadut tilastot ovat olleet odotuksia parempia ja Kiinan tilanne näyttää rauhoittuneen”, Lang toteaa.

Taaleri suhtautuu varovaisen positiivisesti osakemarkkinoiden tulevaan kehitykseen.

”Uskomme nousutrendin vielä jatkuvan, mutta samanaikaisesti tuottoerot kasvavat. Riskipreemioiden vakautuminen Yhdysvaltojen high yield -markkinoilla on edellytys kestävämmälle nousulle”, sijoitusjohtaja toteaa.

Vallitsevassa markkinatilanteessa tarjolla on mahdollisuuksia ylituottoihin. Langin mukaan arvoyhtiöillä, valikoiden kehittyvillä markkinoilla ja euroalueen osakkeilla on hyvät mahdollisuudet ylituottoon.

”Muista sijoituslajeista euroalueen high yield -lainat ja vastaavasti yhdysvaltalaiset korkeamman tuottotason joukkolainat tarjoavat houkuttelevan kompensaation riskiin nähden.”

Kommentoi
Ylös
>