Makrotalous

Suomen ongelma – rajusti heikentynyt teollisuuden kustannuskilpailukyky

Suomen Pankin ekonomistien mukaan Suomen työvoimakustannukset ovat nousseet vuoden 2008 jälkeen tuottavuutta nopeammin.

Suomen Pankin ekonomistien mukaan Suomen työvoimakustannukset ovat nousseet vuoden 2008 jälkeen tuottavuutta nopeammin.

”Suomi vie suhteellisesti paljon välituotteita, kuten metalli- ja metsäteollisuuden tuotteita, kun taas vienti on heikkoa suurissa kulutushyödyke-erissä ja erityisesti elintarvike-, lääke-, auto- ja pienelektroniikkateollisuudessa”, toteavat Suomen Pankin vanhemmat ekonomistit Petri Mäki-Fränti ja Lauri Vilma artikkelissaan.

Ekonomistien mukaan vähäinen kulutushyödykkeiden vienti tekee Suomen muita alttiimmaksi globaaleille suhdannevaihteluille, sillä investointihyödykkeiden kysyntä reagoi voimakkaammin maailmantalouden suhdannevaihteluiden.

Uusien vientimahdollisuuksien syntymistä on saattanut hidastaa myös se, että Suomen työvoimakustannukset ovat kasvaneet tuottavuutta nopeammin vuoden 2008 jälkeen.

”Tämä näkyy esimerkiksi Suomen tehdasteollisuuden kilpailukyvyn heikkenemisenä suhteessa verrokkimaihin”, Suomen Pankin ekonomistit toteavat.

Suomi-kilpailukyky-vertailu-032016

”Suomessa teollisuuden tuottavuus on heikentynyt osittain viennin ongelmien vuoksi, mutta samaan aikaan myös palkkojen nousu on säilynyt vahvana. ”

Tämä on ekonomistien mukaan voinut hidastaa uusien työpaikkojen syntymistä teollisuuteen sekä muille suuren tuottavuuskasvun toimialoille. ”Taantuman aikana työllisyys on kasvanut voimakkaimmin julkisissa palveluissa, joissa tuottavuuden kehitys on tyypillisesti ollut hyvin hidasta.”, ekonomistit toteavat.

Suomi voisikin ottaa mallia Irlannista.

”Päinvastainen yksikkötyökustannusten kehitys on ollut Irlannissa, jossa palkkojen nousu on ollut talouskriisin jälkeen vaimeaa ja samaan aikaan tuottavuus on kohentunut erittäin vahvasti. Irlannin tuottavuutta on tukenut erityisesti uusien työpaikkojen syntyminen korkean tuottavuuden kansainvälisiin yrityksiin”, Mäki-Fränti ja Vilma toteavat.

”Väestön ikääntyminen, investointien vähäisyys ja pitkään paikallaan junnannut tuottavuuskehitys voivat rajoittaa kasvupotentiaalia Suomessa voimakkaammin kuin kilpailijamaissa myös lähivuosina”, ekonomistit ennustavat.

Kommentoi
Ylös
>