Sijoitusstrategiat

Hajauttamalla tuottoa kaikissa markkina-olosuhteissa

Onko positiivinen tuotto kaikissa markkinatilanteissa ylipäätänsä mahdollista? Oikeanlaisella sijoitusvarojen hajauttamisella tämä on mahdollista, väittää Elite Varainhoito.

Hajauttamisessa tärkein periaate on jakaa sijoitusvarat eri omaisuusluokkiin, kuten esimerkiksi osakkeisiin, velkakirjoihin ja raaka-aineisiin.

Varainhoitoyhtiö Eliten uudessa Elite Optimi -varainhoitomallissa hyödynnetään eri omaisuusluokkien tuottomahdollisuudet kaikissa markkinatilanteissa.

Eliten mukaan pitkällä aikavälillä puhtaasti osakemarkkinoille sijoittava strategia voidaan nähdä erinomaisena vaihtoehtona. ”Osakemarkkinat ovat kuitenkin hyvin alttiina talouden taantumille, jolloin ajoittain voi syntyä suuriakin hetkellisiä tappioita”, Elite toteaa.

Perinteinen ratkaisu Eliten mukaan tähän ongelmaan on hajauttaa osa varoista osakemarkkinoiden kanssa negatiivisesti korreloiviin valtionlainoihin.

Kun osakkeet laskevat, tarjoavat valtionlainat usein positiivisia tuottoja. Ongelmana tässä on kuitenkin se, että osakemarkkinoiden heilunta on tyypillisesti monin verroin voimakkaampaa kuin valtionlainojen. Osakkeiden laskiessa rajusti, nousevat valtionlainat vain jonkin verran. Kokonaistuotto painuu siten pakkaselle.

Eliten mukaan erisuurten riskien ongelma on ratkaistavissa sijoittamalla selvästi suurempi osa salkusta velkakirjoihin ja osakkeisiin vain pienempi osa. ”Kun muodostetaan salkku ostamalla 25 % osakkeita ja 75 % valtionlainoja, saadaan aikaiseksi kokonaisuus, jossa karkeasti ottaen puolet riskistä muodostuu osakkeista ja puolet velkakirjoista. Tarvitaan siis monikertainen määrä velkakirjoja osakkeisiin nähden yhtä suuret riskit muodostaakseen.”

Amerikkalainen Bridgewater-yhtiö on kehittänyt ongelmaan ratkaisun.

Yhtiö kehitti sijoitusstrategian, jossa salkun varat jaetaan tasan riskin mielessä. Tätä kutsutaan riskipariteetiksi.

Riskipariteetin mukaan sijoitettaessa ei alenneta salkun tuotto-odotetta nostamalla valtionlainojen osuutta osakkeiden kustannuksella, vaan osakepaino pidetään yksinkertaisesti paikallaan ja ostaa velkakirjoja lisää vivuttamalla (esim. futuureilla).

”Tällöin odotustuotto ei heikkene ja salkun hajautushyöty kuitenkin lisääntyy merkittävästi puhtaaseen osakesijoittamiseen verrattuna”, Elite toteaa.

Tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Lisäksi on huomioitava inflaation vaikutus, sillä sekä osakkeet ja velkakirjat menettävät arvoaan mikäli inflaatio ylittää markkinatoimijoiden odotukset. Tällöin hajautushyöty hajoaa.

”Strategian taustalla vaikuttavat kaksi merkittävää tekijää, talouskasvu ja inflaatio”, toteaa Eliten tuotepäällikkö Simo Rahikainen.

”Tarkoituksena ei ole ennustaa tulevaisuutta, vaan tasaista ja positiivista tuottoa tavoitellaan hajauttamalla varat eri omaisuusluokkiin ja painottamalla näitä oikein. Kulmakivenä on hajauttaa arvopapereihin, joiden tuotot ovat erilaisia korkean tai matalan talouskasvun tai inflaation aikana. Esimerkiksi osakkeet pärjäävät hyvin, kun talouskasvu ylittää odotukset. Vastaavasti inflaation ylittäessä odotukset kulta ja hyödykkeet tuottavat hyvin.”

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös