Sijoitusstrategiat

Sijoittaja, vältä heikkolaatuisia osakkeita

Osakesijoittajan kannattaa välttää heikosti kannattavia ja aggressiivisesti investoivia yhtiöitä.

Laadulla tarkoitetaan sijoittamisessa yleensä kannattavia, vakaata tulosta tekeviä ja vahvan taseen (esim. alhainen velkaisuus) osakkeita.

Lähitapiolan Perttu Hytönen selvitti Helsingin pörssin osakkeilla, tuoko laadukkaiden yhtiöiden suosiminen sijoittajalle ylituottoja.

Hytönen teki laatukriteerien ja tulevien osaketuottojen yhteyden tutkimiseksi laskelman erilaisten laatusalkkujen tuottokehityksestä Helsingin pörssissä.

”Muodostin laatusalkut kvartaaleittain eri laatukriteerien perusteella siten, että ensimmäiseen salkkuun (1) valitsin laadukkaimmat yhtiöt ja viidenteen salkkuun (5) heikkolaatuisimmat osakkeet. Laatuosakkeiden valinnassa käytin kuvaajissa esitettyjä laatukriteerejä: alhaista taseen kasvua, korkeaa kannattavuutta ja matalaa velkaantumisastetta sekä Piotroskin laatupisteytystä”, Hytönen toteaa Lähitapiolan blogissaan.

Hytösen saamien tulosten perusteella laatustrategiaa noudattava sijoittaja ei ole yltänyt merkittäviin ylituottoihin kotimaisilla osakemarkkinoilla. ”Laatukriteerien korrelaatio tulevien tuottojen kanssa ei ole erityisen vahva.”

Mielenkiintoista tuloksissa on kuitenkin se, että heikkolaatuisimman viidenneksen tuotot ovat muita salkkuja alhaisempia erityisesti kannattavuus- ja investointikriteereillä mitattuna. ”Myös Piotroskin laatumittari näyttäisi toimivan parhaiten heikkolaatuisten yhtiöiden tunnistamisessa.”

Laatukriteerien merkittävin hyöty tulee Hytösen mukaan esiin heikkolaatuisten yhtiöiden tunnistamisessa. ”Laskelman yksinkertaisena johtopäätöksenä voi todeta, että osakesijoittajan kannattaa välttää heikkolaatuisimpia yhtiöitä – eli heikosti kannattavia ja aggressiivisesti investoivia yhtiöitä.”

Piotroskin laatukriteerit löytyvät tästä.

Kommentoi
Ylös
>