Makrotalous

Koronnoston todennäköisyys nousee

Yhdysvaltojen keskuspankin koronnoston todennäköisyys nousi selvästi.

Huhtikuun kokouspöytäkirjan perusteella Fed näkee markkinahinnoittelun edelleen liian matalana ja koronnosto kesäkuussa on todennäköisempi kuin markkinat odottivat. ”Markkinoilla meni etusivu uusiksi kun yhtäkkiä huomataan Fedin kesäkuun koronnoston todennäköisyyden olevan jo lähes 30 %, kun se pari päivää aikaisemmin oli alle 5 %”, toteaa Taalerin markkina-analyytikko Jouni Saarinen.

Korkospekulaatioiden vuoksi riskiset omaisuusluokat ovat olleet suurin kärsijä. Osakkeet ovat paineessa ja riskilisät nousussa.

Torstaina Fedin William C. Dudley vahvisti markkinoiden näkemystä korkojen noususta kommenteillaan. Hänen mukaansa USA:n talouskehityksen useat osa-alueet perustelevat rahapolitiikan kiristämistä, mutta Britannian EU-äänestyksen mahdollinen markkinaheilunta vaikeuttaa koronnoston ajoituksen arvioimista.

Dudley piti kesäkuun tai heinäkuun nostoa mahdollisena. Myös Fedin Jefrey Lacker antoi Dudleyn näkemystä tukevia lausuntoja, arvioimalla että kesäkuun nostolle löytyy erittäin vahvat perusteet.

Saarisen mukaan historiallisesti ainakin Dudleyn ja pääjohtaja Janet Yellenin näkemykset ovat olleet pikemminkin linjassa kuin erillään.

Myös tasaisen varmasti kohentuva työllisyystilanne luo paineita Fediä kohtaa. Työttömyyshakemuksia jätettiin USA:ssa toukokuun puoliväliin mennessä 16 000 vähemmän kuin edelliskuussa, jolloin hakemuksia oli 294 000.

Vaikka kokouspöytäkirjan odotettua haukkamaisempi sävy lisää kesäkuun koron noston todennäköisyyttä, tulee sitä kuitenkin tulkita varauksella, toteaa Nordea aamukatsauksessaan. ”Tämä siksi, että vaikka huhtikuun vähittäismyynti ja muun talousdatan kehitys tukevat Fedin näkemystä siitä, että kasvuvauhti kiihtyy vuoden toisella neljänneksellä heikon ensimmäisen neljänneksen jälkeen, täytyy huomioida se, että pöytäkirja on kirjattu ennen huhtikuun vaatimatonta työllisyysraporttia.”

”Paljon ehtii vielä tapahtua ennen Fedin kokousta 15.6., joten jäät on hyvä pitää edelleen hatussa. Dollari on joka tapauksessa vahvistunut”, toteaa Saarinen.

Kommentoi
Ylös
>