Yritysuutiset

Näin paljon pörssiyhtiöiden toimitusjohtajat ansaitsevat

Kolmasosa pörssiyhtiöistä ei maksa toimitusjohtajille lainkaan tulospalkkiota.

Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien kiinteät vuosipalkat laskivat keskimäärin 0,3 prosenttia. Kaikkien pörssiyhtiöidemme osalta keskiarvo vuonna 2015 oli 421 000 euroa, kun edellisenä vuonna keskiarvo oli 422 500 euroa, kertoo Keskuskauppakamari.

Toimitusjohtajan kiinteä palkka laski 36 yhtiössä ja nousi 65 yhtiössä. Laskua tapahtui etenkin keskisuurissa pörssiyhtiöissä. Pienissä pörssiyhtiöissä kiinteät vuosipalkat keskimäärin nousivat.

”Yhtenä syynä pienten pörssiyhtiöiden nousseisiin palkkakustannuksiin voidaan pitää vuonna 2015 tapahtuneita lukuisia toimitusjohtajavaihdoksia”, toteaa Keskuskauppakamarin lakimies Antti Turunen.

”Toimitusjohtajan vaihdoksen yhteydessä yhtiö on usein tilanteessa, jossa irtisanomisajalta maksetaan palkkaa sekä vanhalle että uudelle tai sijaistavalle toimitusjohtajalle, mikä heijastuu raportoituihin palkkioihin”, hän selventää.

Lähes kaksi kolmasosaa (63 %) pörssiyhtiöistä maksoi toimitusjohtajalleen tulospalkkiota vuonna 2015.

Keskuskauppakamarin mukaan vuonna 2015 maksetun tulospalkkion määrä oli keskimäärin 208 000 euroa, kun vuonna 2014 määrä oli 268 000 euroa. Tulospalkkiot laskivat siis keskimäärin yli 20 prosenttia.

Pitkäaikaiset kannustinpalkkiot ovat Keskuskauppakamarin mukaan yleisiä suurissa ja keskisuurissa pörssiyhtiöissä, kun taas pienistä pörssiyhtiöistä enemmistöllä ei ole käytössä pitkäaikaisia kannustimia.

Pitkäaikaisista kannustimista yleisin on osakepalkitsemisjärjestelmä, kun taas optio-ohjelmien suosio on selvästi vähäisempää. Voimassaolevia optio-ohjelmia oli yhteensä 20 yhtiössä, kun taas osakekannustinohjelma oli osa toimitusjohtajan palkitsemista 69 yhtiössä.

Kommentoi
Ylös
>