Sijoitusstrategiat

Näin ammattisijoittaja löytää helmet pienistä pörssiyhtiöistä

Akateeminen tutkimus on osoittanut pienyhtiöiden tarjoavan merkittävää ylituottoa osakemarkkinoilla. Miten sijoittajan tulisi kalastella näitä helmiä?

Akateeminen tutkimus on osoittanut pienyhtiöiden tarjoavan merkittävää ylituottoa osakemarkkinoilla. Miten sijoittajan tulisi kalastella näitä helmiä?

Standard Life Investmentsin sijoitusjohtaja Dominic Byrne uskoo vakaasti pienten yhtiöiden mahdollisuuksiin. ”Pienten yritysten markkinoilla sijoittajan ei edes tarvitse ottaa enemmän riskiä saadakseen parempaa tuottoa. Laadukas pieni yhtiö tuottaa usein paremmin kuin riskisempi vaihtoehto”, Byrne väittää Viisas raha -lehden haastattelussa.

Miten sijoittaja sitten löytää houkuttelevat pienyhtiöt?

Byrne kertoo kiinnittävänsä huomiota kolmeen asiaan: ”Etsimme pienten yhtiöiden joukosta niitä, joilla on erinomaiset pitkän ajan kasvunäkymät, vahva tase ja vakuuttava liiketoimintamalli”.

Standard Life Investmentsin kesäkuussa markkinoille tulleessa European Smaller Companies -rahastossa sijoitushelmien kalastelu perustuu kolmeen vaiheeseen, jonka avulla suuresta yritysmassasta poimitaan houkuttelevimmat pienyhtiöt.

Ensimmäisessä vaiheessa rahasto tekee kvantitatiivisen seulonnan 13 mittarin avulla. Näitä mittareita ovat esimerkiksi historiallinen kurssikehitys, ennusteet osinkotuotosta ja p/e-kertoimesta, tulosennusteet sekä riskimittarit.

Kvantitatiivisen seulan läpäisseistä yhtiöistä rahasto jatkaa fundamenttianalyysiin. Lopuksi rahasto tapaa yritysten ylintä johtoa. Sijoitusjohtaja Dale MacLennanin mukaan tapaamisen tavoitteena on selvittää, onko numeroiden antama signaali oikea sekä arvioida yrityksen kykyä toistaa hyvät tuloksensa.

Kommentoi
Ylös
>