Makrotalous

Kotitaloudet köyhtyivät 3,5 miljardilla eurolla – tässä syyt

Kotitalouksilla on nyt entistä enemmän velkaa ja vähemmän rahoitusvaroja, kertoo Tilastokeskus.

Kotitalouksien rahoitusvarat vähenivät 2,7 miljardia euroa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä laskien 278,3 miljardiin euroon. Kotitalouksien velat puolestaan lisääntyivät 0,8 miljardia euroa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä nousten 148,1 miljardiin euroon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitustilinpitotilastosta.

Näiden muutosten seurauksena kotitalouksien nettorahoitusvarat vähenivät 3,5 miljardilla 130,2 miljardiin euroon, Tilastokeskus kertoo. Nettorahoitusvaroilla tarkoitetaan rahoitusvarojen ja velkojen erotusta.

Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana kotitaloudet pienensivät rahoitusvarasijoituksiaan nettomääräisesti 0,4 miljardilla eurolla. Nettomääräisesti kotitalouksien sijoitukset kasvoivat talletuksissa ja noteeratuissa osakkeissa mutta vähenivät velkapapereissa ja sijoitusrahastoissa.

Vaikka kotitalouksien nettomääräiset sijoitukset rahoitusvaroihin olivat negatiiviset, olivat rahoitusvarojen laskun suurimpana syynä hallussapitotappiot.

Kotitalouksien lainavelat lisääntyivät 0,5 miljardia euroa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä nousten 138,2 miljardiin euroon.

Tästä huolimatta kotitalouksien velkaantumisaste laski 0,3 prosenttiyksikköä edellisestä neljänneksestä 124,6 prosenttiin. Kotitalouksien velkaantumisaste lasketaan suhteuttamalla kotitalouksien lainavelat neljänneksen lopussa edeltävien neljän vuosineljänneksen yhteenlaskettuun käytettävissä olevaan tuloon.

Kotitalouksien rahoitusvarat. Lähde: Tilastokeskus.

Kotitalouksien rahoitusvarat. Lähde: Tilastokeskus.

Kommentoi
Ylös
>