Markkinakommentit

Nämä markkinat eivät pohjoismaisia sijoittajia kiinnosta

Venäjä ja Brasilia eivät voisi vähempää kiinnostaa pohjoismaisia sijoittajia, osoittaa Danske Bankin teettämä tutkimus.

TNS Gallupin Danske Investin toimeksiannosta tämän vuoden huhti–toukokuussa tekemään kyselyyn vastasi 4 088 ihmistä pohjoismaista, ja vastaajia oli vähintään tuhat maata kohden. Vastaajat ovat kuvailleet itseään aktiivisiksi sijoittajiksi tai sijoittamisesta kiinnostuneiksi.

Vain alle 17 prosenttia kyselyyn vastanneista pitää niitä kiinnostavina markkinoina juuri nyt.

Sijoittajien suhtautuminen eurooppalaisiin osakkeisiin sitä vastoin on paljon myönteisempää. Ne kiinnostavat joka toista sijoittajaa ja amerikkalaisosakkeet puolestaan hieman alle 39 prosenttia sijoittajista.

”Eurooppalaisten ja amerikkalaisten osakkeiden kurssit eivät tyypillisesti vaihtele yhtä paljon verrattuna sellaisten kehittyvien talouksien kuin Venäjän ja Brasilian markkinoihin, joita viime vuosina ovat kaiken muun lisäksi koetelleet myös öljyn ja raaka-aineiden hintojen lasku”, Danske Bank toteaa tiedotteessaan.

Tanskalaiset erottuvat neljän Pohjoismaan sijoittajien joukosta suosimalla yksittäisiä osakkeita osakerahastojen sijaan. Peräti 62 prosentilla kyselyyn vastanneista tanskalaissijoittajista on salkussaan yksittäisiä osakkeita, mutta vain 26 prosenttia on sijoittanut osakerahastoon. Muissa Pohjoismaissa osakerahastojen suosio on paljon suurempi.

Suomalaisista sijoittajista v52 prosentilla on yksi tai useampi osakerahastosijoitus, ruotsalaisista 64 prosentilla ja norjalaisista 65 prosentilla.

Kommentoi
Ylös
>