Sijoitusstrategiat

Robosijoitusneuvoja Suomeen – kannattaako hajauttamiseen perustuvasta sijoituspalvelusta maksaa?

Jos sijoitusneuvonta pohjautuu hajauttamiselle, niin samalla heti myönnetään osaamattomuus sijoittamisessa, väittää sijoituskirjailija.

Jos sijoitusneuvonta pohjautuu hajauttamiselle, niin samalla heti myönnetään osaamattomuus sijoittamisessa, väittää sijoituskirjailija.

Varainhoitopalvelu Evervest on tuomassa Suomeen maan ensimmäistä automatisoitua varainhoitopalvelua, kertoo Talouselämä.

Roboneuvoja on internetissä päivystävä tietokone, joka kysyy sijoittamiseen liittyviä kysymyksiä ja suosittelee kysymysten perusteella sijoittajalle sopivaa allokaatiota. Allokaation toteuttamiseen Everest käyttää kustannustehokkaita eurooppalaisia etf:ä eli pörssinoteerattuja indeksirahastoja.

Kone tekee myös asiakkaan niin halutessa tarvittavat kaupat ja jää sitten pitämään salkkua silmällä.

Sijoituskirjailija Mika Hyttinen ei ota suoraan kantaa uuden sijoituspalvelun tarpeellisuuteen, mutta kyseenalaistaa yleisesti hajautukseen perustuvan sijoitusneuvonnan järkevyyden.

”Tähän uuteen (ja useisiin sijoitusalan vanhoihin palveluihin) liittyy sellainen perusongelma, että niissä ei auteta asiakasta löytämään parhaita sijoitusideoita. Kun sijoitusneuvonta pohjautuu hajauttamiselle, niin samalla heti myönnetään, että ei osata sijoittaa, Hyttinen kirjoittaa blogissaan.

Hyttisen mielestä sijoittajan tulee tietää mihin kannattaa sijoittaa. Sijoittajan on syytä ottaa kantaa sijoituksen odotettuun tuottoon, riskiin ja odotetun tuoton toteutumiseen tarvittavaan aikaan.

Hyttisen mukaan harva sijoittaja kuitenkaan osaa vastata näihin kysymyksiin, joten heille markkinoiden keskiarvoon tyytyminen on hyvä vaihtoehto.

Mutta kannattaako markkinoiden keskiarvon tuottavasta palvelusta maksaa? ”Ihmettelen vain sitä, jos keskiarvo nähdään palveluna, josta asiakkaan kannattaa maksaa. Myyjän toki kannattaa myydä”, sijoituskirjailija tuumaa.

”Tieto hyvästä sijoitusideasta on tavallaan arvokas, mutta vasta toimeenpanon kautta hyvä idea on realisoitavissa tuotto euroiksi. Omaan kokemukseeni nojaten väitän, että hyvän idean löytäminen on helpompaa kuin hyvän idean hyödyntäminen. Jälkikäteen on aina helppoa nähdä, mitä olisi kannattanut tehdä ja jättää tekemättä.”

Yhdysvalloissa roboneuvonta on kuuma trendi. ETF:ien lisäksi roboneuvonta lisää suosiotaan varsin ilmeisestä syystä – aktiivisesti hoidetut sijoitusrahastot eivät pysty pitkällä aikavälillä voittamaan vertailuindeksejä eli markkinoita. Aktiivinen varainhoito itseasiassa häviää indekseille, passiivisesti hoidetuille ETF:lle ja indeksirahastoille, kun kulut otetaan huomioon.

Kommentoi
Ylös
>