Asunnot ja kiinteistöt

Asumistuen saajia enemmän kuin koskaan – huima kasvu tuen saajissa

Yhä useampi asumistuen saajista saa myös palkkatuloja.

Yleistä asumistukea saaneita ruokakuntia oli vuoden 2015 lopussa 246 400. Määrä on suurempi kuin koskaan ennen, kertoo Kela.

Yleistä asumistukea saaneiden ruokakuntien määrä kasvoi edellisvuodesta peräti 20 prosenttia.

Kelan mukaan kasvun taustalla on pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen ja vuoden 2015 alussa voimaan tullut lainmuutos, joka mahdollisti tuen saamisen aiempaa suuremmilla tuloilla etenkin lapsiperheissä. Lisäksi syyskuussa 2015 otettiin käyttöön 300 euron ansiotulovähennys, mikä lisäsi palkkatuloja saavien ruokakuntien määrää.

Tuen saajista suurin osa sinkkuja

Valtaosa yleistä asumistukea saaneista ruokakunnista on yksin asuvien ruokakuntia. Niitä oli vuoden 2015 lopussa 139 300, mikä on yli puolet (57 %) saajaruokakunnista. Lapsiperheitä oli 83 600 perhettä. Niistä 66 prosenttia oli yksinhuoltajaperheitä.

Työttömiä ruokakuntia oli vuoden 2015 lopussa 151 700. Määrä on 62 prosenttia tuensaajista. Valtaosa oli myös yksin asuvia (69 %).

Yleisen asumistuen saajaruokakuntien yleisin tulonlähde on Kelan maksama työttömyysetuus. Joulukuussa 2015 tukea saaneista ruokakunnista yli puolet (53 %) sai peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Ansiopäivärahaa sai 11 prosenttia ruokakunnista. Joka kymmenennellä ruokakunnalla ei ollut lainkaan asumistuessa huomioitavia tuloja.

Usealla tuen saajalla palkkatuloja

Palkkatuloja sai 64 600 ruokakuntaa eli joka neljäs tukea saava ruokakunta. Asumistukea saavat palkkatyöläiset ovat pienipalkkaisia, sillä keskimääräinen palkkatulo oli 1 300 euroa kuukaudessa. Veronmaksajain keskusliiton mukaan suomalaisten keskituloisten palkka on vajaat 3300 euroa kuukaudessa.

Palkkatuloja saavien määrä kasvoi edellisvuodesta lähes 17 000 ruokakunnalla, eli peräti 35 prosentilla.

Asuntolainoittaja Hypon toimitusjohtaja Ari Pauna suhtautuu Suomen asumistukipolitiikkaan kriittisesti. Suomalaisista peräti 65 prosenttia on sitä mieltä, että asumistukiin pitäisi saada lisää verohelpotuksia.

65 prosenttia suomalaisista on väärässä, Pauna toteaa Uuden Suomen artikkelissa.

”Vaikka se olisikin kivaa, niin minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi oppia elämään ilman etuja ja tukia. Vähemmän etuja ja tukia kiitos, enemmän omilla elämistä”, Pauna sanoo.

Kommentoi
Ylös
>