Markkinakommentit

Tuloskausi alkamassa – Nordea: Näiltä yhtiöiltä odotetaan tulosparannusta

Toisen vuosineljänneksen tuloskausi alkaa tämän viikon keskiviikkona.

Toisen vuosineljänneksen tuloskausi alkaa tämän viikon keskiviikkona.

Nordean ennusteiden mukaan suomalaisyhtiöiden liikevaihtosumma jää kolme prosenttia vertailukautta pienemmäksi.

Pankki odottaa kuitenkin yhtiöiden kannattavuuden parantuneen, ja tulostaan kasvattavia yhtiöitä Nordea odottaa olevan lukumääräisesti seurannassaan olevista yhtiöistä lähes kaksinkertainen määrä tulospudottajiin verrattuna. Tulosvaroituksia on saatu varsin vähän, mikä viittaa siihen, että järin dramaattisia toimintaympäristön muutoksia ei Q1-tuloskauden jälkeen ole tapahtunut, Nordea arvioi.

Pankin mukaan raportoitujakin tuloksia isompi mielenkiinto kohdistunee yhtiöiden koko vuoden näkymiin ja Brexitin jälkeisen myllerryksen mahdollisiin liiketoimintavaikutuksiin. ”Odotettavissa lieneekin runsaasti kommentteja näkymien muuttumisesta aiempaa epävarmemmiksi, vaikkei koko vuoden ohjeistuksia muutettaisikaan.”

Kokonaistulospotin kannalta isomman parantajan pankki olettaa olevan Neste, jolta se odottaa vertailukelpoisen tuloksen petraantumista lähes 100 miljoonalla eurolla. ”Tosin Nesteen tapauksessa vuodentakaista tulosta painoi Porvoon jalostamon huoltoseisokki”, pankki toteaa markkinakommenteissaan.

Muita merkittäviä tulosparantajia Nordea mukaan tälläkin vuosineljänneksellä ovat UPM-Kymmene ja Stora Enso. Tällä kertaa Nordea odottaa myös Finnairin olevan tuloskauden merkittävimpien tulosparantajien joukossa. ”Yhtiön lentoyhtiön liiketuloksen ennustetaan kääntyneen vertailukauden tappiosta 20 miljoonan euron voitoksi.”

Edelleen paranevia tuloksia Nordea odottaa mediayhtiöiltä, jotka olivat Q1-tuloskauden isoja positiivisia yllättäjiä. ”Sekä Alma Median että Sanoman odotetaan parantaneen liiketuloksiaan noin 30 %:lla”, pankki toteaa.

Myös rakennussektorilla tulosparannuksia ovat odotuksissa niin YIT:n konevuokraajien kuin Uponorin osalta.

Toimialoista kaivosriippuvaisten konepajojen kurjuus jatkuu edelleen ja pankki odottaa sekä Metson että Outotecin raportoivan selvästi vertailukaudesta laskeneen tuloksen. ”Konepajasektorin osalta laajemminkin kiinnostusta herättää uusien tilausten määrä. Wärtsilä on alkukesän aikana kirjannut kohtalaisen hyvin uusia tilauksia, mutta muuten kotimaisten konepajojen tilausilmoituksia on saatu niukahkosti.”

Kommentoi
Ylös
>