Makrotalous

Valtio puuhastelee tappiollisilla pääomasijoituksilla

Valtiontalouden tarkastusvirasto kritisoi kovin sanoin valtion pääomasijoitustoimintaa. Valtion pääomasijoitusyhtiöiden taloudelliset tulokset ovat olleet vaatimattomia.

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan valtiosta on tullut merkittävä pääomasijoittaja, mutta sen sijoitustoiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset ovat epäselviä.

”Tästä huolimatta valtio suunnittelee yhä jakavansa lisäpääomaa sijoitusyhtiöilleen. Työ- ja elinkeinoministeriön tulisikin selvittää, ovatko lisäpääomitukset perusteltuja ja voitaisiinko pääomamarkkinoita edistää myös muilla keinoin”, VTV toteaa tiedotteessaan.

Suomessa julkisen sektorin osuus pääomasijoituksista oli vuosina 2008–2012 noin kaksinkertainen verrattuna eurooppalaiseen keskiarvoon. ”Suomen valtion pääomasijoitusyhtiöiden taloudelliset tulokset ovat kuitenkin yleensä olleet melko vaatimattomia ja yhteiskunnalliset vaikutukset tunnetaan huonosti”, sanoo johtava tuloksellisuustarkastaja Kirsti Sälli.

VTV:n mukaan Suomen Teollisuussijoituksen oman pääoman tuotto on ollut vain prosentin ja sijoitetun pääoman tuotto kaksi prosenttia sen koko toiminta-ajalta 1995–2014. Finnvera Oyj:n tytäryhtiöistä Veraventure Oy:n toiminta on ollut useimpina vuosina voitollista mutta Aloitusrahasto Vera Oy:n joka vuosi tappiollista. VTV:n mukaan valtio on joka vuosi hyvittänyt Veralle sen tappiot antamalla anteeksi sen pääomittamiseen myöntämiään pääomalainoja.

Valtion anteeksiantomenettely heikentää toiminnan läpinäkyvyyttä, VTV kritisoi. Lisäksi valtion rooli pääomasijoituksissa on epäselvä.

”Asiantuntijat ovat useissa selvityksissään 2010-luvulla esittäneet valtion pääomasijoituksiin enintään pieniä lisäyksiä tai lisäpanostuksista pidättäytymistä. On myös pidetty mahdollisena, että valtion sijoitustoiminta vääristää markkinoita. Valtio on kuitenkin tehnyt lukuisia uusia rahoituspäätöksiä, jotka ylittävät selvästi raporteissa esitetyt lisäystarpeet. Nämä tehdyt rahoituspäätökset koskevat pitkäkestoisuudessaan tuleviakin vuosia”, VTV toteaa.

Vuoden 2014 lopussa Teollisuussijoituksella oli suoria sijoituksia 66 yhtiössä ja rahastojen kautta 544 yhtiössä eli yhteensä 610 yrityksessä. Yrityksistä 56 prosenttia oli ulkomaisia ja 44 prosenttia kotimaisia.

Kommentoi
Ylös
>