Markkinakommentit

FIM: Osakkeet selvästi korkosijoituksia houkuttelevampia sijoituskohteita

Sijoituspalvelutalo FIM tarkasteli Helsingin pörssin suhteellista arvostusta, eli arvostusta suhteessa korkosijoituksiin.

Tarkastelussa olivat mukana Helsingin pörssin 25 suurinta yhtiötä ja se laadittiin niin sanotun ylisuurten tuottojen -mallin avulla (Abnormal Earnings model).

FIM laski tälle 25 yhtiön joukolle osakeriskipreemion. Riskipreemio laskemiseen sijoituspalvelutalo käytti konsensustulosennusteiden lisäksi oletuksiaan näiden yhtiöiden pitkän aikavälin kasvusta ja beta-kertoimesta eli riskistä.

FIM laski riskipreemion erikseen kullekin indeksiin kuuluvalle yhtiölle. Mitä korkeampi riskipreemio, sitä edullisempia osakkeet ovat olettaen, että tulosennusteet ja pidemmän aikaväli oletukset ovat ”oikeita”.

”Laskelmamme mukaan Suomen markkinan osakeriskipreemio on nyt noin 7,1%. Olemme vertailleet myös osakeriskipreemion kehitystä suhteessa yrityslainamarkkinan riskipreemioiden muutokseen (investment grade ja high yield)”, FIM toteaa aamukatsauksessaan.

FIM.n johtopäätös laskuharjoituksesta on, että Suomen osakemarkkinan riskipreemio on pysytellyt selvästi keskimääräistä korkeammalla tasolla kurssien noususta huolimatta, vahvan tuloskauden myötä.

Eli toisin sanoen osakkeet ovat edullisesti hinnoiteltuja.

Riskipreemiot ovat FIM:n mukaan painuneet selvästi korkojen osalta, mutta osakkeiden osalta taso on jäänyt suhteellisesti selvästi korkeammalle. Osakesijoitukset ovat siis hinnoittelultaan selvästi korkosijoituksia houkuttelevampia.

”Koska osakemarkkinoiden riskipreemio on noussut korkealle, nykyinen arvostus kestää melko paljon huonoja uutisia yrityksiltä tai vaihtoehtoisesti selvää korkotason nousua”, FIM toteaa.

”Asetelmat Helsingin pörssin osakkeille ovat arvostuksen osalta positiiviset ja talouden kuvan perusteella neutraalit.”

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös