Markkinakommentit

FIM: Suomalaisten pörssiyhtiöiden tuloskausi selvästi odotettua vahvempi

Pörssiyhtiöiden kannattavuusmarginaalien kohentuminen pelasti toisen kvartaalin tuloskauden, arvioi sijoituspalveluyhtiö FIM.

FIM:n mukaan yhtiöiden tuloskehitys oli toisella vuosineljänneksellä kokonaisuutena odotuksia vahvempi.

”Ilahduttavaa on, että myös liikevaihtojen osalta tilanne on parantunut. 1Q:lla liikevaihdot jäivät odotuksista 2,5%, kun nyt 2Q:lla liikevaihdot jopa ylittivät hienoisesti odotukset (+0,2%). Positiivinen liikevaihtokehitys yhdessä alhaisten kustannusten johtaa positiiviseen tulosvipuun. Yhteenlasketut operatiiviset liiketulokset olivat 3,6% odotuksia paremmat”, FIM toteaa uusimmassa Sijoitussuositukset-julkaisussaan.

Tuloskausi oli myös lukumääräisesti tarkasteltuna odotuksia vahvempi.

FIM:n mukaan odotuksia paremman operatiivisen tuloksen raportoi 45 prosenttia yhtiöistä. Ensimmäisellä kvartaalilla vastaava lukema oli 39 prosenttia.

Paraneva trendi on FIM:n mukaan havaittavissa myös vertailtaessa yritysten kehitystä edellisvuoteen verrattuna. ”Alkuvuosi (Q1) oli erityisesti liikevaihtokehityksen suhteen heikko. Euromääräinen yhteenlaskettu liikevaihto laski 5,0% edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihdon laskun seurauksena myös operatiivinen liiketulos laski 3,0%.”

Toisella vuosineljänneksellä liikevaihdon lasku hidastui 1,1 prosenttiin ja parantuminen oli myös laaja-alaista, kun kaikkiaan 54,5 prosenttia yhtiöistä eli selvästi yli puolet kasvatti liikevaihtoa edellisvuoteen verrattuna, FIM toteaa.

Osakkeet ovat kotimaassa myös arvostukseltaan edelleen houkuttelevalla tasolla.

Vaikka Helsingin pörssin P/E-kerroin on noussut, tarjoavat osakkeet edelleen suhteessa korkosijoituksiin ylivertaista tuottopotentiaalia.

FIM:n mukaan Suomen osakemarkkinoiden riskipreemio on pysytellyt selvästi keskimääräistä korkeammallatasolla kurssien noususta huolimatta, vahvan tuloskauden myötä.

Mitä korkeampi riskipreemio, sitä edullisempia osakkeet ovat – olettaen, että tulosennusteet ja pidemmän aikaväli oletukset ovat kohdillaan.

FIM:n mukaan riskipreemiot ovat painuneet selvästi korkojen osalta, mutta osakkeiden osalta taso on jäänyt suhteellisesti selvästi korkeammalle. FIM.n tarkastelussa osakkeiden riskipreemiot laskettiin Helsingin pörssin 25 suurimmalle yhtiölle.

”Koska osakemarkkinoiden riskipreemio on noussut korkealle, nykyinen arvostus kestää melko paljon huonoja uutisia yrityksiltä tai vaihtoehtoisesti selvää korkotason nousua”, FIM toteaa.

Kommentoi
Ylös
>