Oma talous

Näin kotitalouksien ja yritysten verotus muuttuu

Valtionvarainministeriön talousarvioehdotus sisältää useita tärkeitä muutoksia kotitalouksien ja yritysten verotukseen. Valtiovarainministeriön talousarvioehdotukseen sisältyy pyrkimys kiihdyttää kasvua ja työllisyyttä lukuisilla veromuutoksilla.

VM:n talousarvioehdotukseen sisältyy pyrkimys kiihdyttää kasvua ja työllisyyttä lukuisilla veromuutoksilla.

Valtiovarainministeriö esitteli tänään talousarvioesityksen ensi vuodelle. Esitys perustuu huhtikuun 2016 julkisen talouden suunnitelmassa tehtyihin päätöksiin. Esityksessä on huomioitu kilpailukykysopimuksen vaikutukset sekä hallituksen vastaantulo sopimukseen.

Palkansaajien tuloverotus kevenee

VM esittää työn verotuksen keventämistä 415 miljoonalla eurolla kilpailukykysopimuksen sekä hallituksen verokevennyksen johdosta.

Kaikkein pienituloisimpien palkansaajien maksurasitukseen ja eläkkeensaajien verotukseen tehdään vastaavan suuruinen kevennys, noin 130 miljoonaa euroa. Lisäksi ansiotuloveron veroperusteisiin tehdään indeksitarkistus kustannustason nousua vastaavasti, mikä vähentää verotuloja noin 190 miljoonalla eurolla.

Veronmaksajain Keskusliitto laskee, että keskituloisen 3 305 euroa kuussa ansaitsevan veroprosentti alenee 0,5 prosenttiyksikköä 31,1 prosentista 30,6 prosenttiin. Keskituloisen nettopalkan ostovoima paranee puoli prosenttia.

Tämä tarkoittaa keskituloisen palkansaajan ostovoiman kohentumista noin 150 eurolla ensi vuonna.

Yrittäjävähennys käyttöön

VM:n mukaan kannusteita yritystoiminnan harjoittamiseen vahvistetaan uudella yrittäjävähennyksellä.

Jatkossa elinkeinotoiminnan, maatalouden ja porotalouden tuloksesta vähennetään verotuksessa viisi prosenttia, kun tulos otetaan huomioon luonnollisen henkilön tai kuolinpesän verotuksessa. Metsätalouden verotuksessa otettaisiin huomioon vastaavansuuruinen vähennys.

Yritystoiminnan edellytyksiä vahvistetaan keventämällä perintö- ja lahjaverotusta yritysten sukupolvenvaihdosten edistämiseksi. Metsätilan sukupolvenvaihdoksia helpotetaan ottamalla käyttöön lahjaveron perusteella myönnettävä metsälahjavähennys.

Pienten yritysten maksuvalmiutta vahvistetaan ottamalla käyttöön maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys.

Kotitalousvähennystä nostetaan

Kotitalouspalveluiden kulutuksen lisäämiseksi kotitalousvähennystä kasvatetaan. Kotitalousvähennyksen korvausprosentti nousee ehdotuksessa 45 prosentista 50 prosenttiin. Tämä luo VM:n mukaan uusia työpaikkoja näitä palveluita tuottavalle pienyrityssektorille sekä toisaalta vähentää harmaata taloutta.

Makeisten ja jäätelön vero poistuu ensi vuoden alusta. Autoveron vuosittaista alentamista jatketaan vähäpäästöisiä autoja painottaen.

Hallituksen aiemmin tekemien päätösten mukaisesti tupakkaveroa, energiaveroja sekä ajoneuvoveroa korotetaan sekä asuntolainojen korkojen vähennyskelpoisuutta pienennetään.

Kommentoi
Ylös
>