Talouden trendit

Näin paljon miehet ja naiset ansaitsevat yksityisellä sektorilla

Sukupuolten väliset erot keskiansioissa ovat kaventuneet, kertoo Tilastokeskus. Syyt eroihin tuntiansioissa löytyvät ammattiryhmien välisistä palkkaeroista.

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan keskiansio oli 3 574 euroa kuukaudessa vuonna 2015.

Keskiansioiden erot kaventuneet

Miesten keskiansiot olivat 3 974 ja naisten 3 151 euroa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana naisten keskiansiot ovat hiljalleen nousseet 76:sta 79 prosenttiin miesten ansioista. Mediaaniansio oli 3 170 euroa. Miesten mediaaniansiot olivat 3 590 ja naisten 2 812 euroa.

Säännöllisen ansion indeksin vuosinousu yksityisen sektorin kuukausipalkkaisilla oli vuoden 2015 loka–joulukuussa 1,2 prosenttia.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisista vähiten ansaitseva kymmenys ansaitsi 2 130 euroa ja korkeimmin ansaitseva kymmenys 5 500 euroa. Vähiten ansaitsevien desiiliin kuuluvien palkat olivat 67 prosenttia mediaaniansiosta. Ylimmän desiilin palkat olivat 73 prosenttia mediaaniansiota suuremmat. Mediaaniansio tarkoittaa palkkaa, jota vähemmän tai enemmän ansaitsee tasan puolet palkansaajista.

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin kuukausipalkkaisista palkansaajista lähes kolmasosa toimii asiantuntijoina, neljäsosa erityisasiantuntijoina ja viidesosa palvelu- ja myyntityössä. Palkansaajista 51 prosenttia on miehiä ja 49 prosenttia naisia.

Jakautuminen eri ammattiryhmiin vaihtelee sukupuolen mukaan. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisista miehistä enemmistö toimii asiantuntijatehtävissä, kun taas naisia työskentelee asiantuntijatehtävien lisäksi paljon palvelu- ja myyntityössä sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyössä.

Tuntipalkoissa pienempi ero miesten ja naisten välillä

Tuntiansioissa miesten ja naisten välinen ero on selvästi pienempi kuin keskiansioissa.

Tilastokeskuksen yksityisen sektorin tuntipalkkaisten tilaston mukaan palkansaajien säännöllisen työajan tuntiansio oli vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 15,80 euroa tunnilta.

Naisten keskiansio oli 13,20 ja miesten keskiansio 16,40 euroa tunnilta. Palkkaero on suurempi vanhemmilla palkansaajilla. Ero kasvaa tasaisesti kaksikymppisten kahdesta eurosta kuusikymppisten neljään euroon.

Yksityisen sektorin palkansaajien säännöllisen työajan tuntiansiot ikäryhmittäin ja sukupuolittain 2015

tuntiansiot-yksityinen-sektori-082016

Lähde: Tilastokeskus.

Tilastokeskuksen säännöllisen ansion indeksin mukaan yksityisen sektorin tuntipalkat nousivat 0,9 prosenttia vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä.

Miesten ja naisten palkkaerosta suurin osa johtuu Tilastokeskuksen mukaan rakenteellisista syistä. Vertailtaessa vuoden 2015 keskiansioita ammattiluokkien sisällä keskiansioiden 3,20 euron palkkaero pienenee keskimäärin 1,10 euroon. Tyypillisissä tuntipalkkaisissa ammattiluokissa korkein mediaaniansio oli ahtaajilla, 21,10 euroa ja matalin puutarhatyöntekijöillä, 9,90 euroa.

Miehet ovat siis sijoittuneet paremmin palkattuihin ammattiryhmiin. Ammattirakenteen lisäksi miesten ja naisten palkkaeroon vaikuttavat muiden muassa koulutus, työkokemus ja toimiala.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös