Sijoitusideat

Onko tämä pienyhtiö unohdettu helmi?

Infrastruktuuriyhtiö Eltel nousi Nordean mallisalkkuun. Eltelin osake tarjoaa poikkeuksellisen houkuttelevan arvostuksen suhteessa koviin kasvunäkymiin.

Infrastruktuuriyhtiö Eltel nousi Nordean mallisalkkuun. Eltelin osake tarjoaa poikkeuksellisen houkuttelevan arvostuksen suhteessa koviin kasvunäkymiin.

Tukholman pörssiin helmikuussa 2015 listautuneen infrastruktuuriyhtiö Eltel irrotettiin Fortumista 2000-luvun alussa. Eltel on erikoistunut yhteiskunnan kriittisten infrastruktuuriverkkojen suunnitteluun, asennuksiin ja ylläpitopalveluihin.

Pohjoismaissa Eltel on älymittareiden asennusten markkinajohtaja noin 60 prosentin markkinaosuudellaan, mikä tarkoittaa yli viittä miljoonaa asennettua sähkömittaria.

Yhtiön liiketoimintojen rakenteellinen vuosikasvu on Nordean mukaan 4-5 prosenttia kiristyvien viranomaissääntelyjen ansiosta.

Lisäkasvua pankki odottaa yrityskaupoista, joissa yhtiö on ollut aktiivinen.

Eltelin kasvua tukee se tosiasia, että lähivuosina sähköverkkojen uusiminen ja nykyaikaistaminen on Euroopassa laajasti edessä. ”Esimerkiksi uusien etäluettavien sähkömittarien eli ns. älymittarien markkinoiden pelkästään Saksassa ja Isossa-Britanniassa arvioidaan olevan 4 miljardin euron luokkaa seuraavan 10 vuoden aikana”, Nordea toteaa markkinakommenteissaan.

sähkönjakeluverkkojen massiiviset uusimisinvestoinnit Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ovat paikoin jo pitkällä, Nordea toteaa.

Nordea odottaa Eltelin tukevan taseensa ja useiden potentiaalisten yritysostokohteiden ansiosta yhtiön pystyvän orgaanisen liikevaihdon kasvun päälle kasvattamaan liikevaihtoaan yrityskaupoilla jopa 5 prosenttia vuodessa. ”Eltelin viime vuosien näytöt toteutetuista yrityskaupoista ovat hyvät. Kauppoja on tyypillisesti onnistuttu tekemään houkuttelevilla arvostuskertoimilla ja niistä on saatu synergioita irti.”

Hyvistä kasvunäkymistä huolimatta osakkeen arvostus on Nordean mukaan houkutteleva, jos sitä suhteuttaa yhtiön vakaan vahvoihin kasvunäkymiin.

”Vahvan kassavirran ansiosta Eltelin ennustettu vapaan kassavirran tuotto lähivuosille on lähes 10 %. Ensi vuoden tulosennusteilla laskettuna Eltelin osakkeen P/E-luvuksi tulee vain 10,4, mikä on houkutteleva taso huomioiden yhtiön kasvunäkymät.”

”Elteliä voisi luonnehtia pohjoismaisen pienyhtiöuniversumin unohdetuksi helmeksi”, Nordea ylistää.

”Toimialan kasvuajurit ovat huomattavan houkuttelevat, yhtiön liiketoimintamalli sitoo suhteellisen vähän pääomia ja Euroopan sirpaloitunut infraverkkomarkkina mahdollistaa vahvataseiselle Eltelille lisäkasvun yrityskaupoilla, joista yhtiöllä on vakuuttavia näyttöjä.”

Kommentoi
Ylös
>