Markkinakommentit

Osakesäästäjät: Pankit ja Kiina sijoitusmarkkinoiden suurimmat riskit

Osakesäästäjien Keskusliiton toiminnanjohtaja kehottaa nykyisessä markkinatilanteessa nostamaan käteisen osuutta sijoitussalkussa.

Pankkien liiketoimintaympäristö on heikentynyt viime aikoina nopeasti, toteaa Osakesäästäjien Keskusliiton toiminnanjohtaja Henri Huovinen markkinakatsauksessaan.

Huovisen mukaan syinä pankkien heikentyneeseen tilanteeseen ovat korkojen lasku ja varjopankkiliiketoiminnan kysynnän kasvu.

Uusi finanssikriisikin on mahdollinen.

”Kuluvan vuoden aikana sijoittajat ovat spekuloineet uuden finanssikriisin mahdollisuutta, mikä voisi saada alkunsa esimerkiksi heikossa tilanteessa olevista italialaispankeista. Systeemiriskin potentiaalisimpana aiheuttajana pidetään ainakin kansainvälisen valuuttarahaston mukaan saksalaisjätti Deutsche Bankia, jonka tilanne on vaikea arvioitava suurten johdannaiskytköksien vuoksi”, Huovinen toteaa.

Brexit eli Iso-Britannian EU-kansanäänestyksen tulos heikensi pankkien tilannetta entisestään. ”Nyt aiempien ongelmapankkien lisäksi myös Lontoossa sijaitsevat toimijat ovat sijoittajien tarkkailussa. Yhtenä Brexitin aiheuttamana riskinä pankkien kannalta voi pitää Lontoon asuntomarkkinoiden laskevaa hintakehitystä, mikä pahimmillaan voi puhkaista jo aiemmin spekuloidun kuplan suurkaupungin asuntomarkkinoilla.”

Toisen riski on Kiina. Maan kova talouskasvu on hiipumassa ja yritykset ovat velkaantuneet roimasti viime vuosina.

Huovisen mukaan Kiinan heikentyvä talouskasvun hidastuminen on sinällään jo riski globaalin talouskasvun kehitykselle, sillä viime vuosina globaalista talouskasvusta noin kolmasosa on ollut Kiinan ansiota.

”Talouskasvun hidastumisen ohella maan yrityksien nopea velkaantuneisuus muodostaa merkittävän riskin maan finanssisektorin ylle”, Huovinen toteaa.

”Kiinassa on otettu viime vuosina selvästi mallia länsimaista, missä talouskasvua on saatu aikaan velkarahalla. Kiinassa velkaongelma painottuu kuitenkin valtioita enemmän yrityksiin. Kiinan talouskasvun hidastuminen voi pahimmillaan johtaa lisääntyneisiin yritysten luottotappioihin ja sitä kautta finanssikriisiin.”

Tässä epävarmassa tilanteessa Huovinen suosittaa sijoittajia painottamaan käteistä.

”Halvan rahan aiheuttamat ongelmat tulevat todennäköisesti tarjoamaan osakesijoittajalle hyviä ostopaikkoja markkinoiden turbulenssin ollessa suurta. Alhaisen korkotason vuoksi sijoittaja ei myöskään menetä korkopuolella merkittävästi, vaikka pitäisikin varansa käteisessä joukkolainojen sijasta.”

Kommentoi
Ylös
>