Sijoitusideat

Talenom on analyysitalon osto-osake – uusi strategia avaa kasvumahdollisuuksia

Inderes nosti tilitoimisto Talenomin osakkeen tavoitehintaa. Talenom myös julkisti uuden strategiansa, joka saa analyysitalo Inderesiltä kiitosta.

Tilitoimisto Talenom julkaisi torstaina odotettua vahvemman osavuosikatsauksen. Talenomin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä kvartaalilla peräti 15,2 prosenttia, kun Inderes oli ennustanut 11,2 prosentin kasvua.

Kasvu ei syönyt tilitoimiston kannattavuutta, sillä käyttökatemarginaali nousi 21,9 prosenttiin viime vuoden 18,3 prosentista.

Käyttökatemarginaalin nousu oli osoitus yhtiön sisäisen tehokkuuden kasvusta, Inderes toteaa Nordnetin aamukatsauksessa. ”Arviomme mukaan tämä on pääasiassa yhtiön uuden kirjanpidon tuotantolinjan ansiota, mikä on auttanut yhtiötä painamaan tositteiden läpimenoaikoja ja tehostamaan yhtiön sisäisiä prosesseja.”

Talenom nosti myös lähiajan näkymiään. Tilitoimisto arvioi liikevaihdon kasvavan tilikaudella 12,7 -15,8 prosenttia ja käyttökatemarginaalin olevan 17,9 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi edelleen myös investointien jälkeisen liiketoiminnan rahavirran kääntyvän positiiviseksi toisella kvartaalilla.

Sijoittajia kiinnostaa varmasti myös Talenomin uusi strategia, jonka ydinajatuksena on palvelutarjonnan laajentaminen selvästi nykyisistä kirjanpito- ja konsultaatiopalveluista.

Inderesin mukaan yhtiön asiakasjoukon suuren volyymin tarjoamasta skaalaedusta johtuen Talenom voi tarjota nykyistä jakelukanavaa hyödyntäen näitä palveluita jatkossa myös pienyrityksille.

”Käytännössä Talenom pyrkii ilmeisesti keskittämään asiakaskuntansa ostoja valitsemilleen kumppaneille, antamaan skaalaetuja asiakkaille ja ottamaan osuutensa välistä”, Inderes toteaa.

”Potentiaali riippuu tarjonnasta ja verkostoon houkuteltavista yhteistyökumppaneista, mutta pidämme strategiaa lupaavana sekä ansainnan että asiakaspysyvyyden kannalta.”

Talenomin osakkeen arvostustaso on edelleen kohtuullinen, Inderes toteaa.

”Ensi vuoden ennusteilla osakkeen EV/EBITDA on hieman yli 7x, kun mielestämme neutraali taso Talenomille olisi noin 8-10x. Muut arvostuskertoimet ovat suhteessa korkeampia (EV/EBIT alle 15x ja liikearvon poistoilla oikaistu P/E alle 16x), mutta kuitenkin hyvin perusteltavissa suhteellisen defensiiviselle kasvuyhtiölle.”

Nousuvaraa osakkeessa on analyysitalon mukaan pitkällä tähtäimellä paljon, jos kehitys säilyy myös lähivuosina raiteilla.

Inderes toistaa Talenomille ostasuosituksen ja nostaa tavoitehinnan 7,5 euroon aiemmasta 6,5 eurosta.

Talenom-osakekurssi-082016

Kommentoi
Ylös
>