Markkinakommentit

Muhiiko USA:ssa uusi rahamarkkinakriisi?

Useat markkinaindikaattorit kertovat rahamarkkinaolosuhteiden tiukentumisesta, toteaa Nordean pääanalyytikko.

Monet sijoittajat ovat siirtäneet Yhdysvalloissa varojaan pankkien sijoitustodistuksiin ja yritystodistuksiin sijoittavista rahamarkkinarahastoista valtion korkoinstrumentteihin sijoittaviin rahastoihin sääntömuutosten takia, toteaa Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich pankin aamukatsauksessa.

Rahamarkkinoilla tarkoitetaan valtion, yritysten ja yhteisöjen liikkeeseen laskemien lyhytaikaisten, korkeintaan 12 kuukauden velkainstrumenttien markkinoita. Rahamarkkinoihin sisältyy yritystodistusten, sijoitustodistusten ja valtion velkasitoumusten markkinat.

”USA:n rahamarkkinarahastot ovat merkittävä rahoituslähde pankeille niin USA:ssa kuin Euroopassakin dollarimääräisten rahoitustarpeiden osalta. Tämän lähteen hyytyminen kiristää nyt rahamarkkinaolosuhteita, joka näkyy mm. rahamarkkinakorkojen nousuna”, Gerich toteaa.

Viimeaikaisten markkinaliikkeiden taustalta löytyy lokakuussa voimaan astuvat USA:n rahamarkkinarahastoja koskevat uudet säännöt. Pääanalyytikon mukaan nämä säännöt pakottavat rahamarkkinarahastot arvostamaan rahastonsa markkina-arvojen mukaan. Aiemmin rahaston pääoman arvo on aina pysynyt muuttumattomana, ja rahaston tuotto on muodostunut pääomalle maksettavasta korosta.

”Rahan pakeneminen riskipitoisemmista rahamarkkinarahastoista ei ole vielä takanapäin, ja huolet USA:n rahamarkkinoiden kriisiytymisestä voivatkin vielä helposti kasvaa lähikuukausina rahamarkkinakorkojen nousun jatkuessa”, Gerich varoittaa.

Laajamittaiseen rahamarkkinakriisiin Gerich ei kuitenkaan usko.

”Keskuspankeilla on kaikki avaimet tilanteen rauhoittamiseen. Dollarikorkojen nousu ei ole saanut euromääräisiä korkoja liikahtamaankaan, ja eurooppalaispankit saavat edelleen tarvittaessa dollareita EKP:lta, tosin korkeampaan hintaan.”

”Rahamarkkinaolosuhteiden kiristyminen on kuitenkin jälleen yksi Fedin koronnostosuunnitelmia mutkistava seikka”, pääanalyytikko toteaa.

Kommentoi
Ylös
>