Osakeanalyysit

Inderes: Pienyhtiöissä parempi tuottopotentiaali

Helsingin pörssin pienyhtiöt ovat osakkeiden arvostukseltaan selkeästi suuria yhtiöitä edullisempia, arvioi analyysitalo Inderes.

Inderes jakoi seuraamansa 86 Helsingin pörssin yhtiötä kahtia niiden markkina-arvon perusteella. Analyysitalon ennusteilla ero pienten ja suurten yhtiöiden 2016 ja 2017 P/E luvuissa on selkeä. ”Pienten yhtiöiden mediaani P/E ennuste vuodelle 2016 on 15,8x ja vastaava vuodelle 2017 on 12,0x. Suurten yhtiöiden vastaavat kertoimet ovat kuluvalle vuodelle 18,1x ja ensi vuodelle 15,8x.  Sijoittajien on olennaista suhteuttaa edellä esitetyt arvostustasot ennustettuun tuloskasvuun”, Inderes toteaa.

Sinänsä tulos ei ole yllätys, sillä pienyhtiöt mielletään usein riskisemmiksi sijoituskohteiksi kuin isot yhtiöt. Lisäksi pörssin pienimpien yhtiöiden päivävaihto on vähäistä, eli hinta saattaa heijastella pienyhtiöiden alhaisempaa likviditeettiä.

Yllättävää sen sijaan on pienyhtiöiden huimasti paremmat tulosnäkymät.

Pienten yhtiöiden osalta Inderes nimittäin odottaa kuluvalta vuodelta mediaanitasolla 15,5 prosentin EPS-kasvua ja vuodelta 2017 vastaavasti 22,3 prosentin EPS-kasvua. Isoilta yhtiöiltä analyysitalo odottaa tälle vuodelle vain 6,7 prosentin ja ensi vuodelle 8,8 prosentin kasvua.

Ero on siis merkittävä.

Inderesin mukaan yhtiöiden joukossa on useita yhtiöitä, joiden tuloksen odotetaan kääntyvän haasteiden jälkeen kohti selkeästi parempaa. Absoluuttisten lukujen ollessa pieniä näyttäytyvät jo verrattain pienet tulosparannukset merkittävinä suhteellisina kasvulukuina.

Tällainen käänneyhtiö on ollut esimerkiksi Martela, tuloskäänteeseen liittyvän potentiaalin markkina oli jättänyt huomioimatta. ”Yhtiön tulos kääntyi vuonna 2015 voitolliseksi usean tappiollisen vuoden jälkeen ja odotamme yhtiön tuloksen kohentuvan asteittain tulevina vuosina. Ennustamme Martelan CAGR EPS kasvun olevan noin 19 % vuosina 2015-2019.”

Pienten yhtiöiden markkinaosuudet ovat selkeästi isoja verrokkeja alhaisemmalla tasolla.  Mikäli ne onnistuvat kasvattamaan markkinaosuuttaan, heijastuu se vahvasti niiden tulokseen, Inderes arvioi.

Isojen yhtiöiden tilanne on hieman erilainen.

”Vallitsevassa markkinaympäristössä on viime vuosina ollut tyypillistä, että valtaosalla isoista yhtiöistä tuloskasvu on tullut säästämällä, kysynnän ollessa vaisua. Siten suuri osa isoista yhtiöistä on jo nyt kovassa tuloskunnossa näiden säästökuurien johdosta ja niiden tulosparannukset näkyvätkin selkeästi pienempinä suhteellisina lukuina.”

Nykyisessä maailmantalouden tilanteessa Inderes ei näe isoilla yhtiöillä olevan edellytyksiä kasvattaa merkittävästi liikevaihtoaan.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös