Talouden trendit

Suomen joukkolainamarkkinat ovat kehittymättömät

Suomen joukkolainamarkkinat ovat vielä kehittymättömät eräisiin muihin Pohjoismaihin verrattuna, ja lainat ovat usein piensijoittajien tavoittamattomissa, arvioi Osakesäästäjien Keskusliitto.

Osakesäästäjien Keskusliitto korostaa tarvetta saada myös kotitaloudet ja muut piensijoittajat mukaan joukkolainamarkkinoille. ”Tämä toisi runsaasti lisää aktiivisia toimijoita rahoittamaan suomalaisia yrityksiä”, OK totea tiedotteessaan.

Joukkovelkakirjalainoilla tarkoitetaan joko yrityksen, valtion, kunnan tai muun yhteisön liikkeelle laskemia ja ottamia lainoja yleisöltä. Lainat ovat yleensä jälkimarkkinakelpoisia ja vähimmäissijoitus vaihtelee yleensä 1 000 ja 100 000 euron välillä.

Joukkolainan pääomalle maksettava korko ja pääoman takaisinmaksuehdot voivat vaihdella ja ne mainitaan kyseisen lainan ehdoissa. Lainat ovat pitkäaikaisia sijoituksia, joissa takaisinmaksuaika on yli vuosi.

Joukkovelkakirjalainat jaetaan korkoa tuottaviin ja osake- tai indeksisidonnaisiin lainoihin eli indeksilainoihin.

Perinteiselle joukkovelkakirjalainalle maksetaan vuosittaista korkoa. Indeksilainoihin tehdylle sijoitukselle voi sijoittaja saada lisäksi osakesidonnaisen tuotto-osuuden, joka määräytyy osakkeiden tai indeksien arvonnousun mukaan.

Joukkolainojen tuottoon vaikuttavat yleinen korkotaso, johon maksettava tuotto perustuu, liikkeeseenlaskijan luottoriski, laina-aika, lainan jälkimarkkinakelpoisuus ja lainan etuoikeusasema esimerkiksi konkurssitilanteessa. Joukkolainoihin liittyy oleellisesti liikkeellelaskijan konkurssiriski, joka siis vaikuttaa myös joukkolainan tuottoon.

OK:n mukaan sijoittajansuojan ja riskienhallinnan näkökulmasta ei kuitenkaan ole suotavaa, että piensijoittajille tarjottaisiin ainoastaan pienten ja alkuvaiheessa olevien yritysten joukkolainoja. Joukkolainamarkkinoilla tulisi päästä tilanteeseen, jossa lainoilla voi käydä kauppaa vapaasti jatkuvassa kaupankäynnissä kuten osakkeilla.

OK:n mukaan tällä hetkellä listatuillakin joukkolainoilla käydään kauppaa pääasiassa OTC-markkinoilla, mikä vaikeuttaa tai jopa estää kokonaan piensijoittajien suoran osallistumisen joukkolainamarkkinoille.

”Tehokkaiden ja likvidien joukkolainamarkkinoiden luominen edellyttää vapaata kaupankäyntiä, pientä yksikkökokoa ja alhaisia transaktiokustannuksia.”

Kommentoi
Ylös
>