Asunnot ja kiinteistöt

Asumistuesta tuli massiivinen rahareikä veronmaksajille

Asumistuen kustannukset ovat hurjassa nousussa. Kelan tutkija kertoo syyn.

Yleisen asumistuen kustannukset kasvoivat tukilajeista eniten vuoteen 2014 verrattuna, noin 24 prosenttia, kertoo Kelan tutkija Elina Ahola artikkelissaan.

Viime vuonna Kela maksoi asumisen tukia – joita ovat yleinen asumistuki, eläkkeensaajan asumistuki, opintotuen asumislisä ja sotilasavustuksen asumisavustus – yhteensä 1,7 miljardia euroa. Yleisen asumistuen kustannukset olivat yli puolet näistä kokonaiskustannuksista.

Syy asumistuen kustannusten nousulle löytyy lainsäädäntömuutoksesta.

Aholan mukaan vuoden 2015 alussa yleisen asumistuen lainsäädäntö uudistui melko mittavasti. Lakimuutoksen myötä yleinen asumistuki yksinkertaistui. ”Esimerkiksi asunnon pinta-alan ja valmistumisvuoden vaikutus asumistuen suuruuteen lakkasi. Asumistuen tasoa nostivat omavastuuosuuksien alentaminen ja hyväksyttävien enimmäisasumismenojen korotus”, tutkija toteaa.

Lisäksi vuoden 2015 syyskuun alusta tuli voimaan vielä yleinen asumistuen ansiotulovähennys. Sen mukaan jokaisen ruokakunnan jäsenen yhteenlasketut palkka-, yrittäjä- ja maataloustulot 300 euroon saakka eivät vaikuta asumistuen suuruuteen.

Yleisen asumistuen säännöllisten tukien kustannukset 1/2012 – 6/2016 ja arvio kustannusvälistä, jolla kustannukset olisivat ilman vuoden 2015 lakiuudistusta

Lähde: Kela

Lähde: Kela

Aholan mukaan asumistuen uudistus ei näkynyt yhtäkkisenä kustannusten nousuna tammikuussa 2015, vaan kustannukset kasvoivat edellisvuotta nopeammin tasaisesti vuoden 2015 aikana.

Asumistuen muutoksen vaikutukset ovat Aholan laskelmien mukaan selkeät.

”Esimerkiksi nyt kesäkuussa asumistuen säännöllisten maksujen kustannukset olivat 87 miljoonaa euroa. Ilman lakimuutosta arvio kustannuksille olisi 66–73 miljoonaa euroa.”

Ilman lakiuudistusta kustannukset olisivat siis tutkijan mukaan peräti 16–24 prosenttia nykyistä pienemmät.

Suomen asumistukijärjestelmästä on vaikea keksiä positiivista sanottavaa.

Vuokralla asuvista jo peräti 60 prosenttia saa asumistukea. Asumismenoja korvataan Kelan lisäksi myös kunnan maksaman toimeentulotuen kautta. Kunnan myöntämä toimeentulotuki korvaa asumismenot kokonaan hyväksyttyyn maksimiin 650 euroa (yksinäisellä henkilöllä) saakka ja se on selvästi korkeampi kuin Kelan asumistuessa.

Kela kertoi kesällä, että yleistä asumistukea saaneita ruokakuntia oli vuoden 2015 lopussa 246 400. Määrä on suurempi kuin koskaan ennen. Yleistä asumistukea saaneiden ruokakuntien määrä kasvoi edellisvuodesta peräti 20 prosenttia.

Asumistuen kummallisuuksiin kuuluu, että palkkatuloja sai 64 600 ruokakuntaa eli joka neljäs tukea saava ruokakunta. Palkkatuloja saavien määrä kasvoi edellisvuodesta lähes 17 000 ruokakunnalla, eli peräti 35 prosentilla.

Näin massiivinen tukimuoto aiheuttaa monenlaisia kansantalouden hyvinvointitappiota. Se luo paineita Suomen jo ennestään korkealle veroasteella ja vääristää asuntomarkkinoiden toimintaa.

Asumistuki valuu lisäksi viimekädessä vuokranantajille ja nostaa vuokratasoa. On siis kyseenalaista, hyötyvätkö vuokralaiset vuokratuesta niin kuin päättäjät ovat hurskaasti ajatelleet.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös