Makrotalous

Hankala sijoitusympäristö luo paineita eläkemaksujen nousulle

Eläkemaksuihin kohdistuu useista syistä tulevaisuudessa yhä suurempia paineita, toteaa Finanssialan Keskusliitto.

Finanssialan Keskusliitto kertoo tiedotteessaan, että Eläketurvakeskus on päivittänyt pitkän aikavälin laskelmansa lakisääteisten eläkkeiden kehityksestä.

Hankala sijoitusympäristö laskee työeläkevarojen tuottoja. Lisäksi heikon syntyvyyden myötä eläkemaksuun kohdistuu lähivuosikymmeninä nousupainetta.

FK:n mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana eläkesijoitusten reaalituoton oletetaan jäävän 3,0 prosenttiin. Tämän jälkeen laskelmissa on säilytetty aiempi 3,5 prosentin reaalituotto-oletus.

Myös eläkejärjestelmän maksutulo on jäämässä lähivuosina oletettua pienemmäksi. Tähän vaikuttavat heikko työllisyyskehitys ja kilpailukykysopimuksessa sovittu maltillinen ansiotason kehitys.

ETK:n arvioiden mukaan nykyisellä jo sovitulla työeläkemaksun tasolla (24,4 %) selvitään 2020-luvun alkupuolelle. Sen jälkeen työeläkemaksuun muodostuu vajaan puolen prosenttiyksikön väliaikainen korotuspaine. Työeläkemaksu voidaan vakiinnuttaa 2030-luvun aikana nykyiselleen aina 2050-luvulle asti.

Kommentoi
Ylös
>