Osakeanalyysit

Inderes: Privanet on arvostukseltaan houkutteleva osake

Analyysitalo nosti Privanetin osakkeen suosituksen kerralla Lisää-tasolle aiemmasta Vähennä-tasosta.

Analyysitalo nosti Privanetin osakkeen suosituksen kerralla Lisää-tasolle aiemmasta Vähennä-tasosta.

Privanetin osakekurssi on laskenut edellisestä Inderesin edellisestä päivityksestä vajaat 10 prosenttia. Samalla jo aikaisemmin maltillisesta arvostustasosta on muodostunut houkutteleva, Inderes toteaa Nordnetin aamukatsauksessa.

”Osakkeen lähivuosien P/E-luvut ovat noin 9x ja osinkotuotto houkutteleva 8,3 %. Luvut ovat alhaisia absoluuttisesti ja rahoitussektorilla vallitsevia tasoja vastaan, vaikka Privanetilla ei ainakaan vielä ole alalle tyypillisiä jatkuvia tuloja tai vahvaa track-recordia”, Inderes toteaa.

Mikäli yhtiö pystyy todistamaan liiketoimintamallin kestävyyden ja toimittamaan odotetun tuloskasvun, on osakkeessa huomattavasti enemmänkin nousuvaraa, Inderes uskoo. ”Toistaiseksi mielestämme on hyvä olla konservatiivinen, sillä yhtiön liiketoimintamalliin liittyy huomattavia riskejä.”

Privanetin näkyvyys liiketoiminnan kehitykseen ulkopuolelta on heikko, mutta ainakin viimeisimmät AROUND-osakeannit ovat onnistuneet hyvin ja markkinatilanne on pysynyt yhtiölle suotuisana. ”H1:llä yhtiön kommentit markkinatilanteesta olivat positiivisia, eikä niissä näkynyt samaa varovaisuutta kuin alan muilla toimijoilla”, Inderes arvioi.

Inderes on kuitenkin edelleen huolestuneita markkinoiden yleisestä kehityksestä ja Privanetin kohdalla epävarmuutta nostaa heikko näkyvyys yhtiön sijoitustoimintaan.

”Liiketoimintamalli on transaktiovetoinen ja jatkuvia tuloja on erittäin vähän. Lisäksi valtaosa yhtiön rahoitusjärjestelyistä tehdään oman taseen kautta, mikä nostaa muutenkin korkeita riskejä.”

Korkeiden riskien takia Privanetin arvostuksen täytyykin olla maltillinen, jotta riski-tuotto -suhde on houkutteleva, Inderes tähdentää.

Privanet-konserni on listaamattomien yritysten arvopaperien välittämiseen ja yritysten rahoitusjärjestelyihin erikoistunut sijoituspalvelukonserni. Konserniimme kuuluvat emoyhtiö Privanet Group Oyj, täysin omistettu tytäryhtiö Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin sekä tytäryhtiö Privanet Securities Oy, joka ylläpitää Suomen ainoaa listaamattomien yritysten arvopapereiden kauppapaikkaa.

Inderesin tavoitehinta Privanetin osakkeelle on 3,3 euroa.

privanet-osakekurssi-102016

Kommentoi
Ylös
>