Makrotalous

Sijoittaja, älä aliarvioi inflaatioriskiä

Sijoittajat ovat viime vuosina voineet tuudittautua historiallisen alhaisiin inflaatiolukemiin. Alhainen inflaatio on ollut mannaa finanssimarkkinoille.

Alhainen inflaatio ja vaatimattomat inflaatio-odotukset ovat antaneet keskuspankeille liikkumavaraa rahapolitiikassa, mikä on käytännössä tarkoittanut aggressiivista rahapolitiikkaa ja alhaista korkotasoa. Alhainen korkotaso on ruokkinut puolestaan osakemarkkinoiden nousua.

Viime vuosina pelkona on inflaation sijaan ollutkin deflaatio eli yleinen hintatason aleneminen. Inflaatio ei keskuspankkeja huoleta

”Keskuspankkiirien huomio on entistä vahvemmin siirtymässä taloudellisen aktiviteetin tukemiseen silläkin kustannuksella, että inflaatio myöhemmin ylittää tavoitteen”, toteaa Nordean päästrategi Jan von Gerich blogissaan.

Gerichin mukaan tällaisia kommentteja on kuultu niin USA:n, Japanin kuin Ison-Britanniankin keskuspankkipomoilta. ”Jopa EKP:ssa on esiintynyt keskustelua siitä, että inflaation pitäisi antaa tilapäisesti nousta yli noin kahden prosentin tavoitteen.”

Markkinoilla keskuspankkien inflaatiopuheet eivät Gerichin mukaan ole toistaiseksi aiheuttaneet suuria huolia.

Inflaatioriskejä ei kuitenkaan kannata unohtaa, päästrategi muistuttaa.

”Inflaatio-odotusten ja toteutuneen inflaation välillä on yhteys. Inflaation noustessa pohjalukemista – kuten nyt on käymässä – keskuspankkien löysempi linja inflaatioriskien suhteen voi helposti vauhdittaa inflaatio-odotusten nousua. ”

Gerichin mukaan markkinoilla heilahdukset laidasta toiseen ovat yleisiä: jos viime aikoina inflaatioriskejä on aliarvioitu, seuraava suuri liike voi helposti olla inflaatioriskien yliarviointi.

Korkomarkkinoilla inflaation nousu tarkoittaisi yksinkertaisesti pitkien korkojen nousua – ja se olisi äkillisesti toteutuessaan myrkkyä taloudelle ja osakemarkkinoille, Gerich toteaa.

”Heikot inflaationäkymät yhdessä keskuspankkien mittavien velkakirjaostojen kanssa ovat auttaneet painamaan ns. riskipreemion – sijoittajien vaatiman lisätuoton pidempien korkosijoitusten korkeammasta riskistä – hyvin poikkeuksellisesti negatiiviseksi viime vuosina. Nousuvaraa on siis runsaasti, jos riskipreemio normalisoituu.”

Inflaatio ja inflaatio-odotukset nousevat vielä kuolleista, Gerich uskoo.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös