Arvo-osakkeet

Eikö arvosijoittaminen enää toimi?

Arvosijoittaminen on Ben Grahamin ajoista asti ollut varma tapa saada sijoituksilleen lisätuottoja. Seeking Alphassa julkaistun artikkelin mukaan arvosijoittaminen ei kuitenkaan enää toimi.

Arvosijoittamisen perusajatus on ostaa halvalla hyvää.   Esimerkiksi alhaisen P/E:n yhtiöitä ostamalla on aiemmin päässyt parempaan tuottoon. Konseptin loi aikoinen Ben Graham ja se on myös ollut akateemisen tutkimuksen kohteena laajemminkin.  Arvosijoittamista on myöhemmin modattu moneen suuntaan, eli arvosijoittamisen sisältä löytyy useita erilaisia koulukuntia.

Nyt julkaistussa artikkelissa tuodaan esille tuoretta dataa, joka on jyrkässä ristiriidassa aiempien vuosien osaketuotoista tehtyjen johtopäätösten kanssa. Pääideana on lähteä passiivisesta indeksistä liikkeelle. Passiivisen indeksin osakkeista valitaan numeerisin perustein arvo-osakkeiden osa-joukko. Kun näitä verrataan, osingot huomioiden, nähdään, että passiivinen pärjää arvo-osakkeita paremmin. Tätä perusajatusta pyöritellään sitten useampaan otteeseen.

kuva-1Lisäksi artikkelissa esitetään dataan perustettuja argumentteja sen puolesta, että nähty efekti ei johdu erilaisesta riskiprofiilista.

Seeking Alpha on alusta, jolla oli on 4 miljoonaa rekisteröityä käyttäjää ja keskimäärin 85 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää. Seeking Alphan alustan yleisöstä 18,5% on rahoituksen ammattilaisia. Tällöin myös kommentit ja alustalla käytävät keskustelut nousevat mielenkiinnon kohteeksi.

Kyseisestä artikkelista on ollu nähtävissä kommentteja, sekä puolesta että vastaan. Vaikka Seeking Alpha sisältää review-prosessin, tyrmäsi osa lukijoista jutun heti kärkeen pitäen näytettyä efektiä valikoituihin päivämääriin perustuvana datamanipulaationa. Kirjoittajan kuitenkin vastasi väitteisiin tuomalla esiin muitakin aikapisteitä, joissa on sama efekti. Kommentoivat vastasivat hakemalla eri datasetin ja analysoimalla sen toisella tavoin. Analyysi osoitti samaan suuntaan kuin artikkelissakin esitetyt käppyrät: arvosijoittaminen ei enää toimi.

Arvosijoittamisen toimivuutta on perustellusti kyseenalaistettu Salkunrakentajassa aiemminkin, mutta mikä merkitys tällä kaikella on?

Ensinnäkin löydöksillä on merkitystä sijoittajan tuotoille. Artikkelissa esiteltyjen laskelmien mukaan passiivinen strategia saa $10 000 kasvamaan lukemaan $ 36 310, kun taas arvostrategialla pääsisi ainoastaan lukemaan $26 281.

Toisekseen löydökset kyseenalaistavat paitsi sijoittamisen perusopit, myös yliopistojärjestelmämme kyvykkyyden päivittää opetustaan muuttuvan maailman mukaisesti. Aalto-yliopiston kauppakorkekoulussa on maamme kauppakorkekouluista kaikista korkein sisäänpääsyraja. Tämä on se paikka, jonne muiden korkeakoulujen opiskelijat hakevat useaan otteeseen päästäkseen nauttimaan parhaasta mahdollisesta opetuksesta.

Aalto-yliopiston sisällä juuri rahoitus on se pääaine, josta kisataan eniten ja jonne on se tiukin seula. Näin ollen Aalto-yliopiston rahoituksen opiskelijat ovat parhaista parhaat. Se mitä rahoituksen kurssilla opetetaan on CAPM-malli ja, että historialliseen dataan perustaen arvo-sijoittaminen toimii.

Seeking Alphassa julkaistu artikkeli kuitenkin tyrmää paitsi arvosijoittamisen, myös perinteisen CAPM-mallin toimivuuden. Kummallekin mallille löytyy paljon tukea tieteellisen prosessin käyneistä julkaisuista. Niille yhteistä on kuitenkin se, että tuloksista on jo aikaa. Tuoreemman datan valossa näyttää kuitenkin siltä, että mallit eivät enää toimi. Kärjistäen voisi sanoa, että jos sijoitat kuten Aalto-yliopisto opettaa saat $ 36 310 sijasta 26 281$. Jos taas teet juuri päivastoin, kuin mitä opetetaan saat 26 281$ sijasta $63 236.

Myös Helsingin Sanomat on kyseenalaistanut Aalto-yliopiston kyvykkyyden päivittää opetustaan. Aalto-yliopiston opetus on aivan erinomaista, mutta opettaako se oikeita asioita?

Mitä mieltä sinä olet? Tulisiko meidän pohtia tutkimukseen perustuvaa opetusta laajemminkin? Onko käynyt niin, että hitaaseen julkaisuprosessiin sidottu tutkimus estää opetuksen päivittämisen sille tasolle millä sen kuuluisi olla?

Milläkö tasolla opetuksen tulisi olla maamme parhaimmassa kauppakorkekoulussa? Parhaalla mahdollisella tasolla.

Alkuperäisen artikkelin voi lukea täältä.

Vastuunrajoitus: tämän referaatin kirjoittanut kirjoittaja on kirjoittanut myös nyt referoidun alkuperäisjulkaisun. 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös