Yritysuutiset

CapMan teki ostotarjouksen Norvestiasta – Inderes: Positiivista molemmille yhtiöille

Pääomasijoituskonserni CapMan kertoi aamulla tekevänsä ostotarjouksen pörssinoteeratusta sijoitusyhtiö Norvestiasta.

Kauppa toteutetaan osakevaihdolla, ja CapMan tarjoaa Norvestian omistajille 6 osaketta jokaista Norvestian osaketta kohden. Järjestelyn yhteydessä Norvestian hallitus esittää Norvestian ylimääräisessä yhtiökokouksessa 3,35 euron ylimääräisen osingon maksua osaketta kohden. Ylimääräinen osinko on ehdollinen vaihtotarjouksen toteutumiselle.

Capmanin Tarjousvastike vastaa noin 23 prosentin preemiota verrattuna Norvestian osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun ja ylimääräisellä osingolla vähennettyyn keskikurssiin.

CapManin mukaan yhdistyneen konsernin odotetaan luovan lisäarvoa sekä CapManin että Norvestian osakkeenomistajille perustuen muun muassa kasvuun, suuremman liiketoiminnallisen kokonaisuuden tuomiin etuihin pääomasijoitusmarkkinoilla, olemassa olevan varallisuuden tehokkaampaan hyödyntämiseen sekä konkreettisiin kustannussynergioihin. ”Yhdistyneen konsernin tavoitteena on tarjota paras kokemus pääomasijoittamisesta ja vaikuttaa myönteisesti sidosryhmiensä taloudelliseen kehitykseen”, CapMan toteaa tiedotteessaan.

Analyysitalo Inderesin mielestä lähellä tasearvoa oleva ostotarjous on Norvestian omistajille hyvä ja analyysitalo pitää tarjouksen läpimenoa varsin todennäköisenä.

Strategisessa mielessä tarjous on järkevä myös CapManin kannalta.

”Järjestely tarjoaa uudelle konsernille noin 3 MEUR:n synergiahyödyt, kasvattaa vakaan hallinnointiliiketoiminnan tuottoja ja vahvistaa yhtiön tasetta. Tämä tulee parantamaan CapManin tuloksen ennustettavuutta ja tehostaa kulurakennetta. Lisäksi uusi kokonaisuus tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia hakea kasvua uudenlaisista tuotteilla ja omilla tasesijoituksilla.”, Inderes toteaa Nordnetin aamukatsauksessa.

Uudesta yhtiöstä CapManin nykyiset omistajat saavat noin 57 prosentin omistuksen ja Norvestian omistajat 43 prosentin.

CapManin nykyisille omistajille osakekohtainen tulosvaikutus on Inderesin alustavien laskelmiemme perusteella selvästi positiivinen. ”Uusi yhtiö tulee säilyttämään avokätisen osinkopolitiikkansa ja järjestelyn toteutuessa tavoitteena on jakaa osinkoa vähintään 75 % tilikauden tuloksesta. Alustavien laskelmiemme perusteella uuden yhtiön osakekohtainen tulos tulee 2016 tilikaudesta olemaan noin 0,15 euroa ja näin ollen 0,08 euron osinkoennusteemme vaikuttaa varovaiselta.”

Inderesin suositus CapManin osakkeelle on Osta ja tavoitehinta on 1,35 euroa.

Kommentoi
Ylös
>