Sijoitusuutiset

Finanssiteknologia mullistaa rahoitusmarkkinat

Valtionvarainministeriön mukaan teknologisten innovaatioiden laajamittaisen käyttöönoton on arvioitu muuttavan nykyistä finanssimarkkinasektoria voimakkaasti tulevaisuudessa.

Valtiovarainministeriö selvittää, miten finanssiteknologiaa voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää rahoitusmarkkinoilla entistä laajemmin.

Uusien teknologisten innovaatioiden laajamittaisen käyttöönoton on arvioitu muuttavan nykyisiä rahoitusmarkkinoita voimakkaasti tulevaisuudessa.

Finanssiteknologian uskotaan nykyistä tehokkaammin mahdollistavan muun muassa uusia rahoituksen hankkimis- ja välittämismuotoja (esimerkiksi joukkorahoitus) ja maksamistapoja sekä näiden ympärille muodostuvaa uutta yritystoimintaa.

Valtionvarainministeriön mukaan finanssiteknologialla tuotettujen palveluiden odotetaan laskevan kustannuksia, parantavan tehokkuutta ja transaktioiden nopeutta, monipuolistavan rahoitusmarkkinoita sekä lisäävän kilpailua.

Toisaalta laajamittainen digitalisaatio ja esimerkiksi lohkoketjuteknologian (blockchain) nykyistä laajempi hyödyntäminen asettavat erityisesti viranomaisten näkökulmasta myös merkittäviä uusia haasteita erityisesti rahoitusmarkkinoiden häiriöttömän toiminnan ja rahoitusvakauden näkökulmasta.

Valtiovarainministeriö on perustanut asiantuntijaryhmän seuraamaan ja edistämään rahoituspalveluteknologioiden kehittymisen edellytyksiä. Työn tavoitteena on osaltaan edistää monipuolisen rahoituspalveluekosysteemin muodostumista ja kotimaisten rahoitusmarkkinoiden kilpailukykyä.

Kommentoi
Ylös
>