Makrotalous

Hallitus tiukentaa työttömyysturvan edellytyksiä ja purkaa kannustinloukkuja

Juha Sipilän hallitus aikoo uudistaa sosiaali- ja työttömyysturvan.

Työn vastaanottamista estävien kannustinloukkujen purkaminen ja rakenteellisen työttömyyden alentaminen on yksi hallituksen kärkihankkeista.

Hallitus kertoo, että sen tavoitteena on kannustaa työttömiä työn nopeaan vastaanottamiseen, lyhennetään työttömyysjaksoja, alennetaan rakenteellista työttömyyttä ja säästää julkisia voimavaroja.

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla on valmisteltu muutoksia työttömyysturvan työvoimapoliittisiin edellytyksiin. Tulossa on tiukennuksia velvollisuuteen ottaa tarjottu työ vastaan, muutoksia alueelliseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen sekä tiukennuksia velvoitteisiin osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin.

Selvitys kannustinloukkujen purkamiseksi vaadittavista toimenpiteistä on tarkoitus valmistua keväällä 2016. Mikäli hallitus katsoo, että selvityksen pohjalta voidaan edetä, valmistelee se tarkemman esityksen toimenpiteistä vuoden 2016 loppuun mennessä.

Lisäksi Sipilän hallitus aikoo luoda ”osallistavan sosiaaliturvan mallin”, joka muuttaisi Suomen tukijärjestelmää radikaalisti.

Taloussanomien saamien tietojen mukaan suunnitelmissa on luoda tutkijoiden ehdottama ”osalistumistulo”, joka tekisi työttömyystuista täysin vastikkeellista. Osallistumistulon saaminen edellyttäisi työttömältä osallistumista johonkin yhteisölliseen toimintaan, kuten esimerkiksi vapaaehtoistyöhön, opiskeluun, lähimmäishoitoon tai työharjoitteluun.

Mielenkiintoista suunnitelmassa on varsinkin se, että työtön sopisi itselleen sopivasta ”osallistumistoiminnasta” sosiaalityöntekijän kanssa.

Osallistumistulo ei korvaisi ansiosidonnaista työttömyysturvaa, mutta saattaisi korvaisi työmarkkinatuen. Työttömien kannalta uudistus saattaisi merkitä myös sitä, että pitkäaikaistyöttömän saamia tukia alennetaan jos työtön kieltäytyy kuntouttavasta työtoiminnasta.

Jatkossa työttömyysetuuksia voitaisiin käyttää palkkatuen ja starttirahan rahoittamiseen. Osallistava sosiaaliturva on mukana myös perustuloselvityksessä yhtenä vaihtoehtoisista kokeilumalleista.

Kommentoi
Ylös
>