Osakeanalyysit

Inderes: Ramirentin arvostustaso ei kestä lisäpettymyksiä

Analyysipalveluyhtiö Inderesin mukaan Ramirentin kannattavuuskehitys on jäänyt heikoksi. Inderes pitää osakkeen arvostustasoa haastavana ja laskee suositustaan myy-tasolle.

Analyysipalveluyhtiö Inderesin mukaan Ramirentin kannattavuuskehitys on jäänyt heikoksi. Inderes pitää osakkeen arvostustasoa haastavana ja laskee suositustaan myy-tasolle. 

Ramirent on johtava toimija konevuokrauksen alalla. Rakentamisen elpyessä koneiden vuokraustarpeen pitäisi nousta ja konevuokraajien taloustilanteen kohentua merkittävästi. Konevuokraajat ovatkin tyypillisiä syklisiä yhtiöitä. Markkinatilanteen heikentyessä niiden kurssi tippuu voimakkaasti. Vastaavasti markkinatilanteen kohotessa kurssinousun pitäisi olla vahvaa.

Nyt rakentaminen on lähtenyt nousuun. Ramirentin pitäisi siis tässä markkinatilanteessa olla hyvä sijoitus. Analyysipalveluyhtiö Inderes antaa kuitenkin osakkeelle myy-suosituksen. Mistä oikein on kysymys?

Ainakin jo tapahtuneesta viimeaikaisesta kurssinoususta. Tämänpäiväisessä aamukatsauksessaan Inderes kertoo pitävänsä Ramirentin tavoitehinnan ennallaan 6,10 eurossa, mutta pitää kurssinousun myötä syntynyttä arvostustasoa haastavana. Ramirent ei ole täysin kyennyt hyödyntämään vallitsevaa vahvaa markkinatilannetta Suomen ja Ruotsin markkinoilla.

Ramirentin johto onkin käynnistänyt muutosohjelman tilanteen korjaamiseksi. Ohjelma sisältää seuraavat toimenpiteet: 1) Liiketoimintoja uudelleenfokusoidaan 2) Konsernin IT-kustannuksia karsitaan ja ulkoa ostettujen palvejen ja materiaalien kustannuksia vähennetään. 3) Myynnissä keskitytään entistä voimakkaammin yhtiön ydinliiketoimintaan eli konevuokraukseen 4) Hinnoittelua kehitetään yksinkertaistamalla, sekä luomalla tehokkaampia hinnoittelun hallintajärjestelmiä.

Inderesin mukaan Ramirentin aloittamat korjaustoimenpiteet ovat suurilta osin vietävissä läpi muutaman kvartaalin aikajänteellä. Tosin myynnin jakauman muuttaminen ja uuden hinnoittelun läpivienti tulee todennäköisesti kestämään pitkälle ensivuoteen saakka.

Inderesin ennuste kuluvalle vuodelle 2016 ja tulevalle vuodelle 2017 ovat lähellä konsensuksen keskiarvoa. Ramirentin kolmannen vuosineljänneksen tulos sai Inderesin laskemaan liikevoittoennusteita 16 prosenttia vuodelle 2016, 14% vuodelle 2017 ja 16% vuodelle 2018. Kuluvan vuoden liikevoiton ennustetaan olevan noin 54 miljoonaa euroa.

Inderes huomauttaa, että vaikka Ramirentin osake edelleen tarjoaa nykykurssillakin hyvää, 5 prosenttiin yltävää, osinkotuottoa on nykyinen yli 100% osingonjakosuhde todennäköisesti kestämättömällä tasolla.

Kommentoi
Ylös
>