Kasvuosakkeet

Lääkehuollon automaatioratkaisuja valmistava NewIcon tavoittelee kovaa kasvua joukkorahoituksella

Lääkehuollon automaatioratkaisuja valmistava kuopiolainen NewIcon Oy lähtee hakemaan 4,99 miljoonan euron rahoitusta kansainvälistä kasvuaan vauhdittamaan.

Kuva: NewIcon Oy.

Kuva: NewIcon Oy.

Lääkehuollon automaatioratkaisuja valmistava kuopiolainen NewIcon Oy lähtee hakemaan 4,99 miljoonan euron rahoitusta kansainvälistä kasvuaan vauhdittamaan.

NewIconin tavoitteet ovat kovat. Yhtiö kertoo tiedotteessaan tavoittelevansa liikevaihtonsa 10-kertaistamista, markkinajohtajuutta Pohjoismaissa ja vankkaa jalansijaa Euroopan sekä Lähi-idän markkinoilla seuraavan viiden vuoden aikana.

NewIcon perustaa kasvuodotuksensa sairaaloissa ympäri maailmaa tapahtuvaan toimintamallien muutokseen.

NewIcon hyötyy sairaaloiden toimintamallien muutostarpeesta

”Sairaalat ympäri maailman ottavat käyttöönsä teollisuudesta tuttua Lean-toimintamallia. Sillä halutaan yksinkertaistaa prosesseja, vähentää virheitä ja lääkehävikkiä, lisätä työ- ja lääkitysturvallisuutta sekä tehokkuutta. Meidän bisnes osuu juuri tähän kasvavaan ja globaaliin tarpeeseen. Tuotteillamme voidaan uudistaa lääkehuollon jakelu-, varastointi- ja annosteluprosessit täysin”, NewIconin toimitusjohtaja Ossi Parviainen sanoo.

Lääkehuollon automaation kokonaismarkkina on 5,5 miljardia ja se kasvaa 8 prosentin vuosivauhtia. Automatisoimatta lääkehuollosta on vielä 90 prosenttia.

Sekä kotimaan että Skandinavian markkinoilla käynnistyy merkittäviä sairaalainvestointeja vuosina 2017–2018. Näiden investointien arvellaan yltävän arvoltaan noin 35 miljardiin euroon. Investoinneista 1–2 prosenttia kohdistuu NewIconin arvion mukaan lääkehuollon automaatioon.

NewIcon kertoo tehneensä markkina-avauksia esimerkiksi useisiin Lähi-idän maihin ja viimeisimpänä Kiinaan. Israelissa maan suurimpiin apteekkiketjuihin lukeutuva asiakas on valinnut NewIconin automaatit toimipaikkoihinsa.

NewIconin kanssa samalla markkinalla toimivia yrityksiä on melko vähän. Merkittävimmät kilpailijat ovat amerikkalaisia jättejä, joiden konseptit eivät sovellu välttämättä suoraan esimerkiksi Eurooppaan. NewIconilla nähdään erityisen tärkeänä perehtyä sairaaloiden ja apteekkien lääkehuollon prosesseihin eri puolilla maailmaa. Näin varmistetaan riittävä asiakasymmärrys eri maista.

Sijoittajia mukaan yleisöannilla

Merkittävin markkinoilla etenemisen haaste kasvuyhtiölle on taloudellisten resurssien rajallisuus. Pelkillä kassavaroilla ei leijonan loikkia tehdä, joten kasvurahoitus on välttämätöntä.

Ratkaisuja on lähdetty hakemaan tehokkaalla rahoitusstrategialla. Nyt käynnistyvä yleisöanti on siitä yhtenä esimerkkinä. ”Nyt avattavalla yleisöannilla haluamme tarjota suomaisille sijoittajille mahdollisuuden tulla osaksi kasvutarinaamme”, Parviainen toteaa.

NewIconin potentiaalista kertoo myös Euroopan Investointipankki EIB:n tänä vuonna myöntämä lainarahoitus, jonka kriteerit ovat erittäin tiukat.  EIB-rahoitus on osa kokonaiskasvurahoituspakettia, johon myös nyt järjestettävä yleisöanti kuuluu.

Syyskuussa voimaan tullut joukkorahoituslaki mahdollistaa alle 5 miljoonan euron annin ilman Finanssivalvonnan hyväksymää esitettä. Aiemmin yleisöantien volyymi ilman esitettä on ollut alle 2,5 miljoonaa euroa 12 kuukauden ajanjaksolla.

NewIconin yleisöannista vastaa Kansalaisrahoitus Oy.

Lue lisää sijoitusmahdollisuudesta tästä linkistä: www.newicon.fi/kansalaisrahoitus

Kommentoi
Ylös
>