Rahoitusteoriaa

Mihin riskiryhmään sinun osakkeesi kuuluvat?

Riskiosakkeet mielletään usein samanlaiseksi. Niissä on kuitenkin perustavanlaatuisia eroja, ja näitä eroja käsitellään tässä postauksessa.

Osakesijoittajat voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään. On passiiviset sijoittajat, jotka eivät pyri voittamaan indeksiä, vaan pyrkivät minimoimaan kulut. On aktiiviset arvosijoittajat, jotka pyrkivät ostamaan hyvää laatua edulliseen hintaan. Ja sitten on aktiiviset riskisijoittajat, jotka pyrkivät saamaan kaikista korkeinta tuottoa.

Edellän olevan jaon mukaisesti sijoitustuotteetkin jaetaan helposti näihin samaan kolmeen ryhmään. Puhutaan alhaisen kulun “exchange traded funds”-rahastoista. Puhutaan arvo-osakkeista ja puhutaan kasvuosakkeista. Ongelmaksi muodostaa liian karkea jako: luonteeltaan erilaisia osakkeita nivutetaan mielen syövereissä samaan nippuun, ja sen takia osakkeisiin sisältyvä riski ymmärretään väärin. Tässä kerrotaan kolmesta eri riskiosaketyypistä ja niiden erilaisesta luonteesta.

Sykliset ja defensiiviset 

Otetaan syklisen osakkeen esimerkiksi Cargotec. Kun maailmantalous kasvaa uskalletaan Cargotecin tuotteisiin investoida ja tilauskanta kasvaa. Kun maailmantalous sakkaa, ei investointeja uskalleta tehdä ja tilauskanta romahtaa.

Kuten olen aiemmin tuonut esille, on CAPM-malli kuollut. Syklisten osakkeiden riskin selittämiseen malli kuitenkin sopii. Osakkeessa on riski, jota kuvataan numerolla nimeltään beta. Jos osakkeen beta on kaksi, ja koko OMXH-indeksi nousee keskimäärin prosentin, nousee osake keskimäärin kaksi prosenttia. Jos OMXH-indeksi laskee keskimäärin prosentin, laskee osake keskimäärin kaksi prosenttia.

Cargotecin kaltaisten syklisten osakkeiden kohdalla kysymys on “kuinka kauan nousukausi jatkuu” ja “koska voitot tulisi kotiuttaa”. Ostoja ajoittaessa olennaisia kysymyksiä ovat “onko kurssi laskenut jo tarpeeksi” ja “koska seuraava nousukausi alkaa”.

Defensiivinen osakkeen esimerkiksi otan Elisan. Puhelimet kun soivat lamankin aikana. Ajoituksessa onnistuessaan osakesijoittaja siirtää varojaan syklisistä osakkaista defensiivisiin ja laman pohjilla taas defensiivisistä syklisiin.

Tärkeä pointti on tämä: kaikki kovan kasvun osakkeet eivät ole syklisiä osakkeita. Kaikki osakkeet eivät myöskään ole defensiivisiä. Hajautettua salkkua ei siis kannata jakaa osastoon sykliset-defensiiviset, kuin vain niiltä osin kuin se on perusteltua.

Arvo-osakkeet ja kasvuosakkeet

Rahoitusalan tutkimus siirtyy rahoituksen opetukseen, siitä rahoituksen ammatilaisille ja siitä sitten sijoittajien käyttöön. Sen takia on hyvä tiedostaa yksi detalji rahoituksen tutkimuksen historiasta. Akateeminen määritelmä arvo-osakkeille on ollut vain ja ainoastaan alhainen hinta (esim P/E tai P/B-mittareilla mitattuna). Viimeisen kymmenen vuoden ajan on ollut toisin, mutta historiallisesti arvo-osakkeet ovat tuottaneet keskimääräistä paremmin.

Tätä on sitten tutkittu usealla eri tavalla, mutta perusajatus on usein sama. Jaetaan osakkeet eri luokkiin hinnan perusteella, tehdään riskikorjaus ja katsotaan kuka voittaa. Olennaista tässä on se, että jako on tehty puhtaasti hinnan perusteella: alhaisen hinnan osakkeita kutsutaan arvo-osakkeiksi ja korkean hinnan osakkeita kasvuosakkeiksi.

Kasvavien yritysten osakkeiden kuuluukin olla kalliimpia, mutta ei ole mitään järkeä perustaa ostopäätöstään korkeeseen hintaan.

Digitaaalisen ajan Voittajat

On kuitenkin olemassa hurjaan kasvuun yltäviä yrityksiä, joiden kasvu ei perustu syklisyyteen. Nämä ovat digitaalisten alustojen yrityksiä. Niiden kasvu perustuu verkostoihin ja “winner-takes-it-all”-mekaniikkaan, jotka on selitetty perusteellisesti tässä artikkelissa.

aaaa

Priceline on digitaalisen ajan kasvuyhtiö, jonka liikevaihtoon voidaan laittaa exponentiaalinen sovite.

Ylhäällä on digitaalisen ajan voittajan, Pricelinen, liikevaihto. Alhaalla syklisen Cargotecin saamat tilaukset. Saanette varmaan aika hyvin kiinni siitä, että kyseessä on erilaiset liikevaihdon kasvun ajurit.

cargotec

Cargotec on syklinen yhtiö, jonka tilaukset tippuivat finanssikriisin iskiessä.

Digitaalisen ajan voittajien kohdalla olennainen kysymys on kuinka kauan kasvu jatkuu, eli missä kohti S-käyrää mennään ja onko yritys aiemmin pystynyt hyppäämään seuraavalle S-käyrälle. Asiaa on käsitelty tarkemmin osana tätä artikkelia.

Vastuunrajoitus: kirjoittajalla on salkussaan Pricelinen osakkeita, mutta ei Cargotecin osakkeita. 

Mitä ajatuksia kirjoitus herätti? Mistä haluaisit kuulla lisää? Kirjoita rohkeasti kommentti.

Kommentoi
Ylös
>