Osakeanalyysit

Miten tehdä rahaa geeniteknologialla Osa 6

Tässä sarjan viimeisessä osassa käydään läpi allogeeninen CART-terapia ja esitellään yhtiö nimeltään Cellectis. Lopussa on sarjasta tehty yhteenveto.

Edellisissä postauksissa esiin tuodut T-soluterapian muodot ovat kalliita toteuttaa. Jokaisesta potilaasta eristetään T-soluja, niihen lisätään uusia geenejä, soluja kasvatetaan ja mahdollisesti rikastetaan jne. Eikö olisi halvempaa ottaa yhdet valmiiksi muokatut solut hyllystä ja käyttää niitä? Kyllä vain, mutta ongelmana on että toisesta henkilöstä otetut T-solut aiheuttavat hylkimisreaktion. Cellectis on yritys joka kiertää tämän hylkimisreaktio-ongelman poistamalla T-soluista CD52 ja TCR-alpha geenit. Syntyy visio joka näyttää tältä:

Koska Cellectiksen tarvii vain valmistella “yhdet solut”, voi se tehdä sen huolella. Tällöin ei puhuta geeniterapiasta vaan geenien editoinnista. Cellecticsen käyttämä TALEN-tekniikka mahdollistaa genomin tarkan räätälöinnin. Geenejä voidaan siis lisätä, aktivoida ja inaktivoida. Käytännössä TALEN-tekniikka menee näin:

Potilasturvallisuus on T-soluterapian keskeinen riskitekijä ja Cellectiksellä on turvakytkimiä rakenteilla potilasturvansa parantamiseksi. Cellectiksen uusin turvakytkin perustuu lääkkeellä tapahtuvaan CART-solujen ohimenevään aktivointiin. Periaatteellisena etuna on, että solut voidaan aktivoida siellä missä niitä tarvitaan ja toisekseen kytkin jättää CART-solut henkiin toista aktivointikierrosta varten.

Cellecticsen UCART19-soluja on annettu kahdelle vauvalle erikoisluvalla tilanteeseen, jossa uusineeseen pahanlaatuiseen leukemiaan ei mikään hoito enää tepsinyt. Toisen vauvan hoidosta on 11kk ja toisesta 6kk ja ainakin toistaiseksi syöpä on pysytellyt taka-alalla kummassakin tapauksessa. Kahdesta parantuneesta potilaasta on pitkä matka myyntilupaan, mutta vaikuttaa siltä, että tuotteen tehossa on huima potentiaali. UCART19 kliiniset tutkimukset ovat vasta käynnistyneet. Muita aihioita on kuusi kappaletta.

Yhtiön perustajiin kuuluva André Choulika toimii sekä toimitusjohtajana, että hallituksen puheenjohtajana, mutta en löytänyt hänen osakeomistustensa määrää.

Cellecticsen markkina-arvo on $892,47 miljoonaa ja käteistä on $300 miljoonaa. Pfizer on Cellecticsen strateginen kumppani. Yhteistyö sisältää Pfizerin maksamia virstanpylväsmaksuja. Muitakin yhteistyökumppaneita on ja Cellecticsen rahoitustilanne on hyvä.

Nasdaqin listaamista analyytikoista kaikki 5 antaa Cellectikselle“vahva osta”-suosituksen.

Geeniteknologiayhtiöiden yhteenveto 

Kuten ensimmäisessä postauksessani toin esille on riskejä montaa sorttia: rahoitusriski, kliinisten tutkimusten epäonnistuminen, poliittiset riskit ja viranomaismääräysten muuttuminen, luvat tuotantofasiliteeteille, eksklusiiviset luvat ja patentit sekä myyntiriskit. Poliittinen riski konkretisoituu esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentinvaalien alla. Koko salkun riskinhallinnan kannalta positiivista kuitenkin on, että yleinen markkinatilanne ja korkotaso ovat asioita jotka eivät näiden yhtiön liiketoimintaan juurikaan vaikuta.

Ison kassan merkitys konkretisoituu alla olevassa taulukossa, johon olen koonnut esittelemäni yhtiöt yhteen paikkaan. Taulukon pointtina on, että yrityksen rahoitusasema vaikuttaa yrityksen hintaan. Kun yrityksen markkinahinnan jakaa poltettavissa olevan rahan määrällä saadaan “kassan hinta”. Jos kassan hinta on 3 tarkoittaa se sitä, että kun yritystä ostaa vaikka 300€ edestä saa sillä omistusosuuden joka vastaa 100€ tuotekehitykseen käytettävissä olevaa oikeeta rahaa. Tämä kassan hinta on näissä yrityksissä 2,5-3,5 välillä. Vihreillä merkityissä yrityksissä kassan hinta on korkeampi, mutta niillä onkin tuote, joka lähestyy myyntilupahakemuksen lähetystä. Pointteina siis, että ensinnäkin hyvää rahoitusasemaa arvostetaan ja toisekseen poltettavissa oleva rahan määrä määrittelee osakkeen hintaa.

Seuraavaan yhteenvetotaulukkoon on koottu lääke/hoito-aihioiden lukumäärä. Huomatkaa, että aihiot voivat olla eri vaiheessa kliinisiä tutkimuksia ja sitä ei ole taulukossa huomioitu, joten pieni varaus on paikallaan. Voidaan kuitenkin nähdä, että tuoteaihioita saa hyvinkin erilaiseen hintaan. Rochen lääkeaihioiden hinta näyttää huimalta, mutta ero siis johtuu siitä että Rochea ostaessa saa ison kasan jo myynnissä olevia lääkkeitä. Ja vielä osinkoakin. Ja osinkoaristokraatin. Taulukkoon on vihreällä värillä merkattu ne yritykset, joilla on tuote lähellä myyntilupahaklemuksen tekemistä.

Etukäteen ei voi tietää kuka onnistuu ja kuka ei, mutta valitsemalla viisi yhtiötä saa salkkuunsa jo sen vertaa aihioita, että luultavasti joku niistä onnistuu. Perussijoittajalla ei ole edellytyksiä arvioida missä geeniteknologiatuotteessa on muita enemmän potentiaalia ja missä ei, mutta lääkelupaviranomaisilla on. Sen takia kannattaa valita salkkuun  yhtiöitä, joilla on tuoteputkessaan FDA:n tai EMA:n myöntämä erikoisstatus kuten “breakthrough designation”. Sijoittajan riski pienenee myös valitsemalla yhtiöitä, joiden kassassa on paljon rahaa poltettavaksi, joiden perustajat ovat aktiivisesti mukana viemässä yritystä eteenpäin, joiden perustajilla on merkittävä omistusosuus, ja joilla on hyvin resursoituja strategisia kumppaneita.

Mitä ajatuksia kirjoitus herätti? Mistä sinä haluaisit näkökantoja? Kirjoita rohkeasti kommentti!

1 kommentti

1 kommentti

  1. Henri

    23.11.2016 at 18:32

    Käytännön konkretisointi näistä riskeistä. Tänään Juno ilmoitti keskeyttävänsä keihänkärkituotteensa kliiniset tutkimukset. Osake putoaa 28%. Tapaus konkretisoi hyvin sitä, kuinka tärkeää on ostaa useampaa geeniteknologian yhtiötä, ei yhtä.

    Syy keskeytykseen on kuolemantapaukseen johtaneet sivuvaikutukset. Sivuvaikutukset herättävät lisähuolia siitä onko terapeuttinen ikkuna löydettävissä. Terapeuttinen ikkuna tarkoittaa sitä, että saavutetaan tarpeeksi voimakas teho, ilman liian suuria sivuvaikutuksia. Nämä lisähuolet tiputtavat muiden CART yhtiöiden kursseja, joskaan ei yhtä voimakkaasti. Tämä osoittaa kuinka tärkeää on ostojen ajallinen hajautus esimerkiksi yhden vuoden jokaiselle kuukaudelle.

    Lisäksi tapaus kuvastaa sitä, että geeniteknologian yhtiöt ovat oikeasti korkean riskin sijoituksia.

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös