Sijoitusideat

Winled hakee osakeannilla buustia digitaalisesti skaalautuvaan liiketoimintamalliinsa

Maailma muuttuu ja yritysten on ymmärrettävä se menestyäkseen. Tämä on tiedostettu suomalaisessa yrityksessä nimeltä Winled Oy.

Maailma muuttuu ja yritysten on ymmärrettävä se menestyäkseen. Tämä on tiedostettu suomalaisessa yrityksessä nimeltä Winled Oy.

Vuonna 2014 Euroopan Unioni linjasi, että sen jäsenmaat voivat vaatia julkisten rakennusten suunnittelutyössä käytettävän tietomallipohjaista arkkitehtuurisuunnittelua. Tämä tuo merkittävän muutoksen rakennusten suunnittelutyöhön ja sitä kautta myös itse rakentamiseen.

Tietoa tietomallinnuksesta: https://fi.wikipedia.org/wiki/Rakennuksen_tietomalli

Tässä nähtiin selvä markkinarako. Winledillä tiedostettiin, että tulevaisuudessa kaikki rakennukset tullaan suunnittelemaan tällä uudella, merkittävästi kehittyneemmällä tavalla. Tietomallipohjaisen suunnittelun etuna tavarantoimittajille on se, että mikäli heidän valikoimansa tuotteita suunnitelmaan päätyy, ei niitä enää tilausvaiheessa helpolla vaihdeta toisiin. Sen hetkistä tietomallipohjaista valaistussuunnittelua tutkittuaan Winledillä tultiinkin siihen lopputulokseen, että suunnitteluohjelmiin soveltuvista valaisinobjekteista oli kyettävä tekemään sellaisia, että arkkitehdit voivat projekteja suunnitellessaan käyttää niitä entistä paremmin ja helpommin.

Kehitettiin LIGHTS: sovellus, joka on tehty maailman käytetyimpään tietomallipohjaiseen suunnitteluohjelmaan Autodeskin Revitiin. Tämä lisäosa tuo helposti ja kätevästi Winledin aina ajantasaisen valaisinmalliston arkkitehtien pöydille ympäri maailman tarjoten käyttäjilleen ominaisuuksia, jotka vastaavat aidosti jo olemassaolevaan tarpeeseen. Noin kolmen vuoden kehitystyö paitsi LIGHTS-sovelluksen myös sieltä löytyvien valaisinobjektien parissa sai winlediläiset tiedostamaan, että sovellus sisältöineen sekä ominaisuuksineen on jo itsessään loistava – tämä ei kuitenkaan poistanut jännitystä siitä, millaista palautetta sen käyttäjiltä tultaisiin saamaan.

LIGHTSin saapuessa Autodeskin sovelluskauppaan, sitä ladattiin jo saman päivän aikana yhdeksästätoista eri maasta ilman minkäänlaista markkinointia.

”Vahvistuksen sille, että onnistuimme luomaan jotain hienoa ja ainutlaatuista antaa se, että olemme saaneet jo tässä vaiheessa pelkästään viiden tähden palautetta arkkitehtialan ammattilaisilta ympäri maailmaa”, mainitsee Winledin toimitusjohtaja Ville Reijasalo.

Digitalisaatio, vankka kivijalka sekä osaava henkilöstö tukemassa kansainvälistä tavoitetta

Winled ei ole yrityksenä perinteinen start-up: se ei lepää yhden kortin tai innovaation varassa, vaan kasvaa vuosia rakennetulla liiketoimintamallilla nopeaa tahtia myös kotimaassa.

”Tällä tilikaudella taitaa kasvua edelliseen tulla yli 40%. Olemmekin varovaisen toiveikkaita, että saisimme 3Miljoonaa euroa rikki. Ennusteemme käynnissä olevan tilikauden myynnistä on noin 2,9 miljoonaa euroa”, kertoo yrityksen kehitysjohtaja Panu Rekilä.

Yrityksen sisälle kerääntynyt poikkeuksellinen tietotaito sekä yhteiseen tavoitteeseen vankasti uskova henkilöstö ovat Reijasalon mukaan avainasemassa niin kotimaassa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla onnistumiselle:

”Meillä on kasassa loistava joukkue, joka puhaltaa yhteen hiileen ja haluaa kehittyä päivä päivältä paremmaksi. Tämän vuoksi olemme onnistuneet jo nyt näin hyvin. Olemme luoneet pelkästään Suomeen liiketoiminnan, joka lepää kestävällä pohjalla perustuen lukuisiin vahvoihin asiakassuhteisiin sekä laadukkaaseen kokonaisvaltaiseen toimintaan. Emme näe mitään esteitä, ettemmekö tulisi menestymään myös kansainvälisesti.”

Digitalisuus ja sen rajaton skaalautuvuus tuovat myös osaltaan mukanaan valtavia hyötyjä. ”Winledin kansainvälistymistä ajatellen tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että päivästä numero yksi yli miljoonan potentiaalisen asiakkaan, Revit-ohjelmiston käyttäjän, kohderyhmä on saavutettavissa täysin digitaalisesti. Lisäksi meillä on tarjota heille aiemmin suunnitteluprosessissa ilmenneet ongelmat ratkaiseva tuote, joka on selkeästi arkkitehdeiltä puuttunut työkalu – nyt tämä asia tarvitsee enää tuoda kohderyhmämme tietoisuuteen kaikkialla maailmassa”, Rekilä toteaa.

Yrityksen valuaation taustalla markkinoiden koko, sovelluksen mukanaantuomat mahdollisuudet sekä innovatiivinen henkilöstö

Winled Oy hakee kansainvälistymiseensä rahoitusta osakeannin muodossa Invesdor-palvelun kautta. Nyt alkanut osakeanti on Winledin historiassa ensimmäinen laatuaan. Osakeannilla haetaan pääomaa, jota käytetään kansainvälistymiseen liittyviin toimenpiteisiin ja sitä kautta tulevan kasvun rahoittamiseen. Sijoituskohteena tämä tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden olla osana suomalaista yritystä, jolla on selkeä ja kunnianhimoinen tavoite kansainvälisillä vesillä.

Winledin onnistuessa kansainvälistymisaikeissaan on se heille kultakaivos. LED-valaisinmarkkinat kasvavat huimaa vauhtia ja pelkästään vuodelle 2016 on ennustettu LED-valaisinten osuuden olevan 36% markkinoista. Tämä on arviolta n. 30 mrd €.

”Olemme avaamassa ovet niin isoille markkinoille, että pienikin siivu nostaa meidät yrityksenä aivan eri levelille. Valuaatiomme osakeannin suhteen tuntuukin mielestäni jopa alennusmyynniltä: olemmehan ensimmäinen yritys maailmassa, joka on onnistunut luomaan suunnittelutahoille jotain sellaista mitä yksikään muu yritys ei ole aikaisemmin tehnyt”, Reijasalo kertoo.

Yksi haastavimmista asioista osakeantia järjestäessä on yrityksen arvonmääritys. On monia menetelmiä ja tapoja, joiden perusteella potentiaaliset sijoittajat laitetaan arvioimaan sijoitusmahdollisuuden kannattavuutta. ”Winledin kohdalla yrityksen arvonmääritys perustuu isolta osaltaan LIGHTS-sovelluksen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin mutta myös Suomeen rakennetulla kestävällä liiketoimintamallilla voisi perustella 9,9 miljoonan euron valuaatiota”, pohdiskelee Reijasalo.

”Meidän substanssiarvomme pelkästäänkin on positiivinen, mutta se ei kerro vielä mitään todellisesta arvostamme. Pelkästään ottamalla kaikista yhtälöistä kokonaan pois kansainvälistymiseen liittyvät tekijät, olisimme siltikin hyvin lähellä kyseistä valuaatiota. Kasvava myyntimme Suomessa sekä kulurakenteen suhteellinen pieneneminen kasvattaisivat paitsi tulostamme, myös positiivista kassavirtaa. Suomi ei kuitenkaan meille riitä vaan kehitimme kansainvälisiä markkinoita silmällä pitäen työkalun, jolla voimme määritellä arvomme korkeammalle.”

Reijasalo painottaa kuitenkin, että vaikka kuinka arvonmääritystä tehdessään toteutuneita lukuja ja odotuksia tulevaisuudesta tarkasteleekin, niin tärkein asia on silti aina henkilöstö.

”Mielestäni pohja kaikelle tälle arvon määrittelemiselle löytyy henkilöstöstä: ennen kaikkea sen sitoutuneisuudesta, osaamisesta sekä poikkeuksellisesta innovatiivisuudesta. Olemme luoneet yrityskulttuurin, joka tukee onnistumista ihan kaikessa.”

Winledin osakeantiin pääsee tutustumaan paremmin osoitteessa: www.winled.fi/osakeanti

Lights on ladattavissa Autodeskin omasta sovelluskaupasta:

https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=4963667436007214117&appLang=en&os=Win64

Kommentoi
Ylös
>