Osakeanalyysit

Hyötyykö Uponor Trumpin vaalilupauksista?

Yhdysvaltojen tulevan presidentin vaalilupaukset olisivat toteutuessaan iloinen uutinen talo- ja yhdyskuntatekniikkaan erikoistuneelle Uponorille.

Donald Trumpin keskeisimpiä vaalilupauksia ovat olleet valtion rahoittamat julkiset investoinnit ja verojen kevennykset niin yksityishenkilöille kuin yrityksille.

”Veronkevennykset ovat olleet myös republikaanien kestopyrkimyksiä, joten kun republikaaneilla on nyt valta niin senaatissa kuin edustajainhuoneessa, ovat verkonkevennykset entistä todennäköisemmät”, Nordea toteaa markkinakommenteissaan.

Trumpin vaalilupauksiin kuuluneet veronkevennykset ovat kokoluokaltaan moninkertaiset infrastruktuuriohjelmaan verrattuna. Nordean mukaan valtiotason yritysverotusta Trump on ehdottanut laskettavan nykyisestä 35 prosentista jopa 15 prosenttiin.

”Republikaanit ovat sen sijaan tavoitelleet 20 %:n yritysverotusta jo ennen presidentinvaaleja. Odotukset veronkevennyksistä ovat myös olleet yksi syy pienyhtiöosakkeiden rajuun nousuun USA:ssa, sillä pienillä yhtiöillä iso osa liiketoiminnoista sijoittuu usein kotimarkkinoille, jolloin veromuutos koskisi isompaa osaa kuin kansainvälisesti toimivilla yhtiöillä”, pankki toteaa.

Mahdollisella verojen kevennyksellä olisi myös vaikutusta suomalaisiin pörssiyhtiöihin.

Nordean mukaan muun muassa Uponorin tuloksesta lähes 60 prosenttia ”tehtaillaan” USA:ssa, ja koko yhtiön verotaso on tällä hetkellä korkeat 34 prosenttia, vaikka kotimaassaan Uponor maksaa vain 20 prosentin yritysveroa.

Uponor siis hyötyisi USA:n yritysverotuksen laskusta. ”Yritysverojen lasku republikaanien havittelemaan 20 %:n tasoon nostaisi Uponorin osakekohtaista tulosta noin 15 %. Pohjoismaisessa kentässä Uponor olisikin yksi suurimmista hyötyjistä veronkevennyksistä USA:ssa ennen tanskalaista Lundbeckiä. ”

Helsingin pörssin yhtiöistä suuria hyötyjiä olisivat Nordeam mukaan myös Nokia (yritysveron lasku 20 %:iin kasvattaisi osakekohtaista tulosta noin 9 %:lla), Konecranes (+9 %), Amer Sports (+8 %) sekä Cargotec (+7 %).

Kommentoi
Ylös
>