Kasvuosakkeet

Kuinka isoksi yritys voi kasvaa?

Kasvusijoittajalle yksi olennainen kysymys on kuinka isoksi yritys voi kasvaa. Tässä artikkelissa käsitellään miksi raja ylipäätään on olemassa, ja mikä merkitys teknologian kehityksellä on yrityksen kokoon.

Lähdemme liikkeelle Nobel voittajan Ronald Coasen ajatuksista miksi yrityksiä tarvitaan ylipäätään. Lähtökohta on mielenkiintoisesti edelleen relevantti vaikka alkuperäistyö ajoittuukin vuoteen 1937.

Miksi isoja yrityksiä tarvitaan?

Mietitäänpä miltä maailma näyttäisi ilman suuryrityksiä. Markkinat ovat hyvä tapa organisoida tuotantoa. Tuotantoketjun itsenäiset toimijat myyvät tuotteensa parhaiten soveltuville asiakkaille.

Suuryrityksen sisäinen toimija taas tekee mitä pomo käskee. Toimijat yrityksen sisällä eivät tee täysin itsenäisiä päätöksiä eivätkä keskity tuottavimman työn etsimiseen. Coase määrittelee yrityksen joukkona työntekijöitä, jotka suostuvat yrittäjän tai pomonsa johdettaviksi. Miksi sitten työntekijät ylipäänsä alistavat panoksensa  yrityksen hyväksi, jos kerran markkinat ovat niin erinomainen tapa organisoida työntekoa?

Coasen mukaan vastaus piilee transaktiokustannuksissa. Markkinaosapuolet joutuvat käyttämään aikaa palveluiden ostamiseen ja myymiseen, ostajien ja myyjien laadun arvioimiseen, hintaneuvotteluihin ja niin edelleen. Palkattujen työntekijöiden kanssa näitä askeleita ei tarvitse tehdä joka kerta uudelleen.

Organisointi asettaa rajan yrityksen koolle

Yrityksen koon kasvaessa töiden organisointi vaikeutuu ja tämä asettaa rajan yrityksen koolle. Isossa yrityksissä työn johto tekee helpommin ”virheitä”.  Yrityksen johto ei välttämättä löydä kaikille työntekijöilleen tuottavaa työtä koko ajaksi, vaikka vapailla markkinoilla näille toimijoille saattaisikin olla tarjolla tuottavaa työtä. Toinen virhetyyppi on, että työntekijät voivat päätyä tekemään tuottamatonta työtä.

Yrityksen koko määräytyy siis Coasen mukaan transaktiokustannusten ja organisointikustannusten välisestä tasapainosta. Yritysten kasvaessa organisointikustannukset nousevat lopulta liian isoiksi. Tällöin yrityksen ei ole järkevää palkata palkata lisää työntekijöitä, vaan alkaa ennemmin käyttämään alihankkijoita.

Teknologian merkitys yrityksen koolle

Koska yrityksen koko määräytyy transaktiokustannusten ja organisointikustannusten välisestä tasapainosta, vaikuttaa teknologian kehitys yrityksen kokoon. Esimerkiksi puhelin helpottaa sekä kilpailuttamista, että organisointia. Mutta puhelin helpottaa enemmän kilpailuttamista kuin organisointia. Tällöin yritysten koko pienenee.

Tietokone ja internet

Puhelimen kohdalla Coasen yhtälö on yksinkertainen, mutta tietokoneen ja internetin kohdalla yhtälö on monimutkaisempi. Tietokone helpottaa työn organisointia paljon. Internet on puolestaan ikäänkuin parempi puhelin, joka helpottaa kilpailutusta aika lailla.

Ihmisten organisointi ei ole ainoa asia, jonka kompleksisuus muodostuu ongelmaksi koon kasvaessa. Sama koskee ohjelmistojen kehitystä, ja nykyiset rakenteet olisivat olleet vielä kymmenen vuotta mahdottomia saavuttaa, koska ne ovat ihmisille liian vaikeita hallittaviksi.

Esimerkiksi Google käyttää tietokoneavusteista systeemiä, joka tekee 100 miljoonaa testiä päivässä. Tekoäly auttaa lisäksi tunnistamaan, mitä testejä uusille ominaisuuksille tulisi tehdä. Tätä kautta yritykset voivat kasvaa entistä suuremmiksi.

Lisäksi eri ominaisuuksia voidaan kombinoida uusiksi tuotteiksi monin eri tavoin. Yritys voi kehittää tai ostaa haluamansa ominaisuuden, integroida sen järjestelmäänsä ja yhdistellä uusista ja jo olemassa olevista ominaisuuksista uuden tuotteen. Yritys voi lisäksi helposti testata mitkä eri ominaisuuskombinaatiot käyvät parhaiten kaupaksi.

Tulevien yritysten koko

Maxos ajatushautomon toimitusjohtajan Andy Singletonin mukaan tietokoneiden ja internetin vaikutus on kaksijakoinen.

Toisaalta internetin mahdollistama kilpailutus ja digitaalisten tuotteiden helppo levitettävyys, etenkin ekosysteemien kautta, pienentää yritysten kokoa. Lisäksi yritys on sikäli entistä helpompi perustaa, että oikeastaan kaikki yritystoiminnan komponentit voi ostaa valmiina netistä.

Toisaalta isot yritykset tulevat kasvamaan entisestään. Tietokoneet ja internet laskevat yritysten organisointikustannuksia. Jatkuva integraatio mahdollistaa entistä monimutkaisempien ohjelmien tekemisen ja ominaisuuksien vaihtoehtoinen kombinoiminen lisää etenkin isojen yritysten tuotevalikoimaa.

Mikä on siis tämän kaksijakoisen efektin seuraus? Todennäköisesti exponentiaalinen jakauma voimistuu. Toisaalta on erittäin paljon pieniä toimijoita ja toisaalta suurimmat voittajat kasvavat entistäkin suuremmiksi. Voit lukea talouskasvun exponentiaalisesta jakaumasta lisää täältä.

Lisäksi on hyvä muistaa, että edellä mainitut organisointikustannukset eivät ole ainoa yritysten kasvua rajoittava tekijä.

Toinen esimerkki yritysten kasvua rajoittavasta tekijästä on S-käyrä. Siinä vaiheessa, kun markkinat on saturoitu yrityksen tuotteilla, alkaa kasvu hiipumaan. Yrityksen kasvu hiipuu myös uusien kilpailijoiden kilpailijoiden tullessa markkinoille.

Teknologinen kehitys mahdollistaa entistä pidemmän S-käyrän. Digitaalinen tuote voidaan jakaa laajemmalle ja digitaalisten alustojen arvo tulee niiden käyttäjistä. S-käyrältä voidaan myös hypätä toiselle käyrälle. Asiaa on käsitelty tarkemmin alla olevassa ja analysoitu Netflixin osalta tässä artikkelissa.

Amazon ja hyppy uudelle kasvukäyrälle

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös