Indikaattorit

Kuluttajien luottamus Suomen talouteen nousee kohisten

Kuluttajien luottamus Suomen talouskehitykseen on korkeimmillaan sitten vuoden 2011.

Tilastokeskuksen laatima kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa 19,5, kun se marraskuussa oli 17,6 ja lokakuussa 15,8. Luottamus talouteen oli viimeksi yhtä vahvaa helmikuussa 2011. Viime vuoden joulukuussa luottamusindikaattori sai arvon 2,4. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,7.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset omasta ja Suomen taloudesta sekä yleisestä työttömyydestä paranivat joulukuussa marraskuuhun verrattuna. Arvio kotitalouden säästämismahdollisuuksista pysyi ennallaan. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna kaikki osatekijät vahvistuivat joulukuussa selvästi.

Joulukuussa kuluttajien näkemys Suomen taloudesta oli hyvin valoisa ja arvio myös työttömyyskehityksestä optimistinen. Sen sijaan odotus kuluttajan omasta taloudesta oli edelleen varovainen. Taloutensa säästämismahdollisuuksia seuraavan 12 kuukauden aikana kuluttajat pitivät kuitenkin hyvinä.

Kuluttajat pitivät joulukuussa ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle ja varsinkin lainanotolle, mutta ei säästämiselle. Työllisten kuluttajien kokema omakohtainen työttömyyden uhka on viime aikoina vähentynyt vuoden takaiseen verrattuna.

 

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua. Lähde: Tilastokeskus

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–19. joulukuuta 1 205 Suomessa asuvaa henkilöä.

3 kommenttia
  • Urbaani Vuokranantaja sanoo:

    Lainattu teksti artikkelista:”Kuluttajat pitivät joulukuussa ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle ja varsinkin lainanotolle, mutta ei säästämiselle. Työllisten kuluttajien kokema omakohtainen työttömyyden uhka on viime aikoina vähentynyt vuoden takaiseen verrattuna.”

    Todella hyyvä uutinen sinänsä. Urbaani Vuokranantaja toivoo, että tämä positiivinen luottamus omaan talouteen ei heijatu kotitalouksiin, joilla on jo nyt maksuvaikeuksia. Ylivelkaantumista tulisi nyt välttää.

  • Kuule Urbaani Vuokranantaja, me täällä SalkunRakentajassa toivotaan ihan samaa. Eivätkä pelkästään kotitaloudet velkaannu. Myös valtio velkaantuu – ja keksii koko ajan uusia tehtäviä itselleen.

  • Ylös
    >